Tarief gerechtsdeurwaarder op de schop?

6 augustus 2015 | Door redactie

De prijs die een gerechtsdeurwaarder voor zijn werk in rekening brengt, kunt u onderverdelen in een tarief voor ambtelijke handelingen en de tarieven voor overige werkzaamheden (ook wel verschotten genoemd). Onlangs heeft staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie laten weten dat hij na de zomer een onderzoek start naar de hoogte van verschotten.

In het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders vindt u de tarieven die gerechtsdeurwaarders in rekening brengen voor het verrichten van ambtshandelingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het overhandigen van een dagvaarding of het leggen van beslag. De tarieven die horen bij de overige werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder, kunt u meestal afleiden uit de algemene voorwaarden. U moet dan denken aan vergoedingen voor leges die u aan de gemeente moet betalen voor een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) en kosten voor uittreksels uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Automatisering heeft de kostprijs verlaagd

Kamervragen over de hoogte van deze tarieven hebben ertoe geleid dat staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) opdracht heeft gegeven om deze tarieven te onderzoeken. Hierbij ging het specifiek om de opbouw van het bedrag voor een Basisregistratie Personen (BRP)-bevraging aan een debiteur. In een recente Kamerbrief gaf staatssecretaris Dijkhoff aan dat uit dit kostprijsonderzoek van de KBvG is gebleken dat de kostprijs van deze handeling € 1,63 bedraagt. Automatisering heeft ertoe geleid dat de kostprijs lager is komen te liggen. In elk geval mogen gerechtsdeurwaarders geen winstopslag opnemen in verschotten. In het binnenkort op te starten onderzoek zal dan ook bekeken worden hoe de tarieven voor ambtshandelingen zich verhouden tot de verschotten.