Tarieven van factoring in 2016 flink gedaald

3 februari 2017 | Door redactie

Als uw organisatie kampt met een liquiditeitsprobleem omdat afnemers pas na een aantal maanden uw factuur betalen, kan factoring een oplossing zijn. Uw organisatie draagt dan de hele debiteurenportefeuille over aan een factormaatschappij. Onlangs bleek uit onderzoek dat door het toenemend aantal factormaatschappijen deze tarieven in 2016 ten opzichte van 2015 met 11% zijn gedaald.

Bij factoring (tool) neemt een externe factormaatschappij tegen betaling het debiteurenbeheer van uw organsiatie over. Dit levert uw organisatie een enorme tijdsbesparing op en bijvoorbeeld ook een betere en constantere liquiditeitsplanning (tool). Het aantal factormaatschappijen is de laatste jaren flink gestegen. Door deze toegenomen concurrentie zijn de factormaatschappijen genoodzaakt hun tarieven te verlagen. Daardoor wordt het voor uw organisatie aantrekkelijker om voor factoring te kiezen.

Voor- en nadelen van factoring

Factoring is vooral aantrekkelijk voor starters en organisaties die snel groeien: zij moeten over voldoende liquide middelen beschikken om nieuwe investeringen te financieren. Omdat de factormaatschappij direct alle facturen overneemt, loopt uw organisatie geen risico meer op wanbetalingen. De factormaatschappij betaalt aan uw organisatie direct het totaalbedrag van de facturen. Uw organisatie moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet uw organisatie een zekere bestaanszekerheid hebben. En zodra er sprake is van servicecontracten, vooruit-facturatie, deelbetalingen, G-rekeningen of projecten is financiering door factoring problematisch. Daarbij kost factoring geld. De vergoeding bestaat uit drie componenten: het factorloon, de financieringskosten en de premie voor de risicodekking. Daarnaast kunnen gerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht. Om het liquiditeitsvoordeel te behalen moeten de voordelen dus wel zwaarder wegen dan de kosten. Als u overweegt om voor factoring te kiezen, is het verstandig om bij meerdere maatschappijen een offerte op te vragen. Het onderzoek van factoringvergelijken.nl, een online vergelijkingsportal waar ruim 25 factoringmaatschappijen op zijn aangesloten, laat in elk geval zien dat kosten voor factoring de afgelopen decennia flink zijn gedaald en dat naar verwachting deze trend blijft doorzetten.