Trage debiteur is straks kassa voor uw bv

9 december 2010 | Door redactie

Als uw bv Nederlandse overheden onder haar debiteuren heeft die niet binnen 30 dagen hun facturen voldoen, mag u straks 8% boeterente in rekening brengen bovenop de wettelijke rente. Bovendien mag u op de factuur € 40 aan aanmaningskosten opnemen. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft dat pas aangegeven in een brief aan de Tweede Kamer.

Eind oktober heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe betalingsrichtlijn voor overheden en ondernemingen binnen de EU. Deze richtlijn houdt in dat uw bv een debiteur die een factuur niet binnen dertig dagen betaalt mag afstraffen met een extra boeterente van 8%. Deze termijn van dertig dagen kan onder bepaalde voorwaarden worden opgerekt naar maximaal zestig dagen. In principe hebben alle EU-lidstaten nog twee jaar de tijd om hun wetgeving aan te passen aan de nieuwe richtlijn, maar in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer heeft Verhagen aangegeven hierin voortvarend te werk te willen gaan en zal waarschijnlijk snel een wetsvoorstel indienen.

Wachten tot de wet is veranderd

Het kan dus nog even duren voordat uw bv daadwerkelijk de duimschroeven kan aandraaien bij lakse betalers. Helemaal als het gaat om afnemers uit andere EU-landen. Hierbij is uw bv namelijk afhankelijk van de snelheid waarmee die landen hun wetgeving hebben aangepast. BV Rendement houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.