Grip houden op uw debiteuren in 7 stappen

Goed debiteurenbeleid kan problemen door betalingsachterstanden van klanten voorkomen. Deze toolbox geeft u de informatie en de tools voor de opzet en uitvoering van een debiteurenbeleid.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Grip houden op uw debiteuren in 7 stappen

  Goed debiteurenbeleid kan financiële problemen helpen voorkomen

  Betalingsachterstanden zijn aan de orde van de dag. Steeds meer ondernemingen raken hierdoor financieel in de problemen. Zelfs als één afnemer zijn rekeningen niet betaalt, kan dit grote gevolgen hebben voor uw onderneming. Goed debiteurenbeleid kan die gevolgen beperken. Deze toolbox geeft u de informatie en de tools voor de opzet en uitvoering van een debiteurenbeleid.

 • 2

  Stel een debiteurenbeleid op

  Grip op uw debiteuren

  Infographic Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 19-03-2021

  Als klanten uw facturen niet betalen, kan uw organisatie in de problemen komen. Daarom is het belangrijk grip te houden op uw debiteuren zodat uw organisatie niet kopje onder gaat. Waar kunt u op letten?


  Een effectief debiteurenbeleid opzetten en uitvoeren

  Verdiepingsartikel Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 12-02-2020

  Het is belangrijk om het debiteurenbeleid van uw onderneming goed vast te leggen. Bij het opstellen van effectief debiteurenbeleid houdt u rekening met de werknemers, de bedrijfscultuur en de omvang van uw onderneming. Uiteindelijk moet u het beleid gaan uitvoeren. Er zijn verschillende instrumenten die u kunt inzetten voor de uitvoering van dat beleid. Hoe zorgt u ervoor dat uw debiteurenbeleid succesvol is?


  Opstellen van betalingsvoorwaarden

  Tool Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 22-01-2024

  De betalingsvoorwaarden zijn een belangrijk onderdeel van de algemene voorwaarden. Deze checklist u helpt op weg met het opstellen ervan.


  Wet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

  Verdiepingsartikel Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 07-02-2020

  Sinds 2013 zijn er een aantal Europese richtlijnen in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd die regels opleggen voor het hanteren van betaaltermijnen in geval van handelstransacties. De meest recente wet die van kracht is geworden, is de Wet Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen (TOLB).


  Betalingstermijn facturen controleren

  Tool Facturen Publicatiedatum: 01-07-2022

  In deze tool vindt u alle betalingstermijnen uit de Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen per situatie op een rij.


  Ook voor grote organisaties betalingstermijn van 30 dagen

  Nieuws Facturen Publicatiedatum: 26-04-2019

  De regels voor de betalingstermijn van facturen zijn sinds 1 juli 2017 gewijzigd. Grote ondernemingen moeten nu altijd binnen 60 dagen facturen betalen. Voor overheidsorganisaties geldt een termijn van 30 dagen. MKB-Nederland vindt dat die laatste termijn ook moet gaan gelden voor grote ondernemingen, zodat kleinere niet langer dan 30 dagen op hun geld hoeven te wachten.


 • 3

  Zorg voor een goed debiteurenbeheer

  Beleidsinstrumenten voor debiteurenbeheer

  Nieuws Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 14-01-2019

  Effectief debiteurenbeleid hoeft niet ingewikkeld te zijn. Te veel regels en protocollen hebben, werkt namelijk eerder belemmerend dan efficiënt. Er zijn veel instrumenten die uw organisatie kan inzetten om uw klant tot betalen aan te sporen.


  De belangrijkste onderdelen van debiteurenbeheer

  Tool Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 11-01-2024

  Houd goed bij welke onderdelen van debiteurenbeheer u reeds gebruikt of beheerst met behulp van deze checklist.


  Uw debiteurenbeheer in goede banen leiden

  Verdiepingsartikel Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 10-02-2020

  Iedere dga die geen incassobureau runt, is liever met zijn vak bezig dan met het najagen van debiteuren. Dat zal voor u niet anders zijn. Contact met klanten is leuk, maar niet als het gaat over openstaande facturen. Toch is het nodig. Een effectief debiteurenbeheer zorgt niet alleen voor een prettige cashflow, het is noodzakelijk om te overleven. Het komt voor dat ondernemingen die verder goed draaien failliet gaan door een te lakse omgang met betalingen. Hoe kunt u zo’n scenario voorkomen?


  De effectiviteit meten van uw debiteurenbeheer

  Verdiepingsartikel Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 10-02-2020

  Een van de belangrijkste onderdelen van de maandelijkse managementrapportage is de verslaglegging over de debiteurenportefeuille en de effectiviteit van het gevoerde debiteurenbeheer oftewel het creditmanagement. Adequaat debiteurenbeheer is sinds de kredietcrisis nog belangrijker. Banken zijn minder scheutig met werkkapitaalfinanciering en ondernemingen proberen het werkkapitaal via leverancierskrediet te financieren. Hoe meet u de effectiviteit van het debiteurenbeheer?


  Debiteuren bijhouden

  Tool Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 06-08-2019

  Met deze tool kunt u bijhouden wie een koop is aangegaan, wanneer en hoeveel dagen men nog heeft voordat u stappen gaat ondernemen.


  Debiteurentermijn berekenen

  Tool Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 10-05-2023

  Met deze tool kunt u eenvoudig de debiteurentermijn berekenen. De debiteurentermijn geeft de gemiddelde doorlooptijd van de debiteuren aan.


  Een zwarte lijst opstellen

  Tool Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 22-01-2024

  Leg vast met welke klanten of werknemers u geen zaken wilt doen


 • 4

  Hoe zorgt u dat debiteuren betalen?

  Debiteurenbeheer

  E-learning Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 26-02-2020

  Wat moet u precies doen als uw klanten laat, te laat of helemaal niet betalen? In deze cursus wordt op een korte en bondige manier uitgelegd wat uw mogelijkheden zijn om toch het geld binnen te krijgen waar u recht op heeft.


  Voorbeeld schriftelijk aanmaningsproces debiteuren

  Tool Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 11-01-2024

  Wacht niet te lang met het aanmanen van wanbetalers. Deze tool helpt u bij de te ondernemen stappen tijdens het schriftelijk aanmanen.


  Hoe zorgen we ervoor dat debiteuren betalen?

  Vraag & Antwoord Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 21-12-2022

  Wat kan mijn organisatie nog meer doen aan debiteuren die niet op tijd hun rekeningen voldoen, zelfs niet nu we al in een brief met het inschakelen van een incassobureau hebben gedreigd?


 • 5

  Wie kunt u inschakelen als ze niet betalen?

  Vorderingen uitbesteden aan een derde

  Verdiepingsartikel Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 26-02-2020

  Als uw onderneming besluit om de vordering uit te besteden aan een derde, zijn er in principe 3 mogelijkheden; een incassobureau, een advocaat of een gerechtsdeurwaarder. In de meeste gevallen is een incassobureau de meest voor de hand liggende optie. Aan het inschakelen van een van beide andere partijen zijn voor- en nadelen verbonden.


  Het verschil: het incassobureau en de gerechtsdeurwaarder

  Nieuws Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 24-10-2023

  Bij het innen van openstaande vorderingen kunnen organisaties een incassobureau en een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Beide organisaties hebben elkaar nodig, maar wat zijn nu precies de verschillen?


  Aan welke voorwaarden moet een gerechtsdeurwaarder voldoen?

  Vraag & Antwoord Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 19-02-2020

  Aan welke voorwaarden moet een gerechtsdeurwaarder voldoen?


  Weloverwogen een incassobureau inschakelen

  Verdiepingsartikel Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 20-04-2023

  Spierballentaal om openstaande rekeningen geïnd te krijgen, dat is iets uit vervlogen tijden. Veel incassobureaus pakken het tegenwoordig anders aan: communicatiemedium, taalgebruik en tijdstip van benaderen stemmen ze af op de debiteur in kwestie. Aan ú de taak om het incassobureau in te schakelen dat het beste bij de wensen van uw organisatie past. Een verkenning van de markt!


  Nieuwe gedragscode en herzien keurmerk voor incasso

  Nieuws Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 04-01-2019

  Uw organisatie kan er voor kiezen het debiteurenbeheer uit handen te geven aan een incassobureau. Een goed incassobureau zet geen mes op de keel om zo snel mogelijk geld te innen, maar heeft oog voor het klantbelang en de zorgplicht voor schuldenaren. Om ook op dit gedrag toe te zien, introduceert de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) per 1 januari 2019 voor alle NVI-leden een vernieuwde Gedragscode en een herzien Incasso Keurmerk.


  Welke incassokosten mag ik in rekening brengen?

  Vraag & Antwoord Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 11-09-2023

  Welk bedrag aan incassokosten mag ik doorberekenen aan een debiteur?


  Goedkoper procederen tegen wanbetalers

  Nieuws Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 20-11-2018

  Minister Dekker voor Rechtsbescherming verlaagt de griffierechten die ondernemers betalen voor vorderingen tussen de € 500 en € 5.000. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Voor het mkb is dit goed nieuws voor het innen van hun vorderingen. Het voorstel zal binnenkort in de Tweede Kamer worden besproken.


 • 6

  Wat als u echt niet meer kunt innen?

  De volgorde van schuldeisers bij een faillissement

  Infographic Faillissement Publicatiedatum: 31-07-2019

  Nadat de rechtbank een faillissement heeft uitgesproken, kunnen schuldeisers vorderingen indienen bij de curator. Schuldeisers met vorderingen hoog in de rangorde hebben een grotere kans op betaling. Die rangorde is weer afhankelijk van het soort vordering.


  Oninbare vorderingen voor de BTW

  Infographic Aangifte BTW Publicatiedatum: 06-01-2020

  Sinds 2017 hoeft u voor het terugvragen van de BTW over oninbare vorderingen geen apart verzoek meer in te dienen bij de Belastingdienst, maar kunt u deze via uw eigen BTW-aangifte terugvragen. Met welke zaken moet u dan rekening houden?


 • 7

  Beperk de risico's van krediet verlenen

  Betaald door de kredietverzekering

  Verdiepingsartikel Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 20-04-2023

  Levert u op rekening, dan wilt u natuurlijk de zekerheid hebben dat uw factuur snel wordt betaald. U kunt hiervoor een kredietverzekering afsluiten. Met een dergelijke debiteurenverzekering krijgt u geld van de verzekeraar als uw klant niet in staat is om u te betalen voor de goederen of diensten die u heeft geleverd. Dit speelt bijvoorbeeld bij een faillissement of een surseance van betaling. Wat is wel en wat is niet verzekerd met een kredietverzekering en welke vormen zijn er?


  Met factoring uw debiteurenportefeuille uitbesteden

  Verdiepingsartikel Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 20-04-2023

  Het is geen eenvoudige klus om de facturen van uw onderneming betaald te krijgen. U kunt dit oplossen door de uitstaande facturen over te dragen aan een factoringmaatschappij. Uw onderneming hoeft niet te wachten tot de betaling van de facturen en krijgt direct haar geld. Het is dus eigenlijk een vorm van debiteurenfinanciering. Hoe gaat factoring in zijn werk?


  Debiteurenrisico overdragen (factoring)

  Infographic Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 31-07-2019

  Debiteurenbeheer omvat alle activiteiten van uw onderneming die erop gericht zijn om debiteuren hun openstaande facturen te laten betalen. Het is belangrijk om hier goed over na te denken, omdat het een cruciaal onderdeel is van de bedrijfsvoering. U kunt het risico dat u loopt als debiteuren niet betalen ook overdragen aan anderen. Dat heet factoring.


 • 8

  Meer informatie

  E-training Debiteurenbeheer

  E-training 8 modules

  Slecht betalingsgedrag van debiteuren is een doorn in het oog voor veel ondernemingen. Goed debiteurenbeheer is daarom een onmisbare schakel voor de bedrijfsvoering. Hierbij gaat het om alle activiteiten die erop gericht zijn om debiteuren hun openstaande facturen te laten betalen. Het verbeteren van het betalingsgedrag van de debiteuren komt de liquiditeitspositie ten goede. In deze e-training leert u stap voor stap hoe u dit bereikt.


  Actualiteiten Debiteurenbeheer

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Ten tijde van deze coronacrisis is het nog belangrijker dat uw bedrijf zijn geld op tijd krijgt. Als klanten slecht of niet betalen, heeft dat immers gevolgen voor de liquiditeit en continuïteit van úw onderneming. De afdeling debiteurenbeheer moet daarom op een effectieve wijze de debiteurenportefeuille bewaken en ervoor zorgen dat openstaande facturen tijdig worden voldaan. Houd hierbij wel rekening met de nodige wet- en regelgeving, zoals de Richtlijn Achterstallige Betalingen (RAB), de Wet Incassokosten (WIK), de BTW-factuurvereisten en andere wetten die zijn veranderd of gaan veranderen.