VERDIEPINGSARTIKEL

Betaald door de kredietverzekering

Levert u op rekening, dan wilt u natuurlijk de zekerheid hebben dat uw factuur snel wordt betaald. U kunt hiervoor een kredietverzekering afsluiten. Met een dergelijke debiteurenverzekering krijgt u geld van de verzekeraar als uw klant niet in staat is om u te betalen voor de goederen of diensten die u heeft geleverd. Dit speelt bijvoorbeeld bij een faillissement of een surseance van betaling.

Wat is wel en wat is niet verzekerd met een kredietverzekering en welke vormen zijn er?


24 maart 2020 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Voor iedereen die goederen of diensten op rekening levert aan zakelijke klanten biedt een kredietverzekering zekerheid. Bij een kredietverzekering betaalt u een premie over uw omzet.

Als uw klant u niet kan betalen, dan krijgt u het geld uitbetaald van uw verzekerings­maatschappij. Die neemt de vordering over en probeert alsnog het geld bij uw klant los te peuteren. Het is alleen mogelijk om een kredietverzekering af te sluiten als u levert aan zakelijke klanten.

Vormen van kredietverzekering

Er zijn verschillende manieren waarop u zich kunt verzekeren bij een kredietverzekeraar. Enkele voorbeelden zijn de:

 • verzekering per transactie: deze verzekering is interessant als u af en toe een groot bedrag van een klant ontvangt;
 • verzekering per debiteur: aan te raden als u een klant heeft waarvan u regelmatig grote bedragen ontvangt;
 • kredietverzekering per land: als u voornamelijk zakendoet met klanten uit een of enkele landen;
 • omzetverzekering: veruit de meest uitgebreide kredietverzekering. Bij een omzet­verzekering is uw hele omzet verzekerd tegen niet-betalende klanten.

Berekening premie

De premie die u betaalt voor de kredietverzekering hangt af van de vorm die u kiest. Verzekerings­bedrijven bepalen de hoogte van de premie aan de hand van een aantal zaken. Denk daarbij onder andere aan:

 • uw omzetvolume;
 • het aantal debiteuren (voor de risicospreiding);
 • het gedekte percentage bij schade-uitkering (meestal tussen 75% en 85%);
 • het vestigingsland van uw debiteuren;
 • de hoogte van uw eigen risico.

Buitenlandse klanten

Heeft u een kredietverzekering afgesloten, dan bent u verzekerd voor onbetaalde rekeningen als uw zakelijke klanten niet kunnen betalen.

Soms geldt een kredietverzekering alleen voor klanten in Nederland, maar het is soms ook mogelijk om u te verzekeren als u buitenlandse klanten heeft die niet kunnen betalen als gevolg van een faillissement of een tekort aan geld, maar ook door politieke onrust, oorlog of natuurrampen. Met de exportkredietverzekering verzekert u zich tegen openstaande vorderingen van debiteuren in het buitenland.

Aanmaningen uitbesteden aan een incassobureau

U kunt het versturen van aanmaningen eventueel uitbesteden aan een incasso- of bedrijfsinformatiebureau. Dergelijke bureaus gebruiken verschillende instrumenten om uw openstaande vorderingen in binnen- en buitenland te innen.


Instrumenten

Voorbeelden van instrumenten die worden ingezet door de bureaus zijn:

 • klantsommatie: een schriftelijke aanmaning verstuurd uit naam van en op het briefpapier van uw onderneming;
 • directe incasso: dit instrument is voor het innen van kleine bedragen. Hierbij verstuurt het bureau een aanmaning op zijn eigen briefpapier;
 • laatste sommatie: deze sommatie, bedoeld voor de weerbarstige betaler, wordt uit naam van en op het briefpapier van het incasso- of bedrijfs­informatie­bureau verstuurd. De toon van deze brief is vriendelijk maar dringend.

Verzekeringsadviseur inschakelen

Let op: een kredietverzekering keert meestal niet uit als uw klant wel kan betalen maar verzuimt dit te doen of als uw klant een particulier is. Wat wel of niet onder een verzekering valt, hangt af van uw verzekeringsmaatschappij en de voorwaarden van uw verzekering.

Verzekeraars eisen een goed debiteurenbeheer

Voor het afsluiten van een kredietverzekering kan het een goed idee zijn om een beroep te doen op een onafhankelijk verzekeringsadviseur, die u alle v0or- en nadelen van bepaalde polissen haarfijn kan uitleggen.

Eisen verzekeraars

Het is niet zo dat als u een kredietverzekering afsluit bij een verzekeringmaatschappij dat u dan ook meteen krijgt uitgekeerd bij het faillissement van een klant. Verzekeraars hebben meestal als harde eis dat u een goed debiteurenbeheer voert. De verzekeraar wil weten dat u er alles aan doet om uw rekening betaald te krijgen.

Helder debiteurenbeleid

Een debiteurenbeleid moet vooral helder zijn en voldoen aan een aantal voorwaarden. Er moet een duidelijke strategie en visie aan ten grondslag liggen. Ook moeten de bevoegdheden van de betrokken werknemers duidelijk zijn.

Debiteurenbeheer vraagt ook om een bepaalde mate van flexibiliteit. Er moet ruimte zijn om van het beleid af te wijken en te kiezen voor maatwerkoplossingen. Uw onderneming moet het beleid eenvoudig kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Denk daarbij aan nieuwe wetgeving of een verslechterende economie.

Voorwaarden

Verplichtingen die verzekeraars regelmatig stellen, zijn:

 • U moet goede leverings- en betalingsvoorwaarden met uw afnemers afspreken.
 • U bent verplicht om een eigendomsvoorbehoud op te nemen in de overeenkomst met uw afnemer.
 • U moet aanmaningen sturen wanneer uw afnemer niet volgens afspraak betaalt.
 • U moet de verzekeraar zo snel mogelijk laten weten dat uw afnemer niet op tijd betaalt.

Waar afsluiten

Waar kunt u een kredietverzekering afsluiten? Naast brancheverenigingen bieden banken vaak een kredietverzekering als onderdeel van een breder financieel pakket. Uiteraard zijn er allerlei verzekeringsmaatschappijen waar u terechtkunt.

Soms geven ­verzekeraars kredietwaardigheidsratings

Zoals eerder aangegeven kan het lonen om advies in te winnen bij een onafhankelijk verzekerings­adviseur. Bij hem kunt u uw wensen aangeven en hij kan u wijzen op de verschillende voorwaarden die kredietverzekeringen hebben.

Andere diensten kredietverzekeraars

Kredietverzekeraars kunnen u mogelijk al eerder ondersteuning bieden. Menig krediet­verzekeraar verzamelt namelijk gegevens van wanbetalers. U kunt dus advies vragen aan een kredietverzekeraar voordat u in zee gaat met een bepaalde afnemer.

Soms geven krediet­verzekeraars ratings van kredietwaardigheid. Daarmee kunt u snel zien hoe groot de kans is dat uw klant u ook daadwerkelijk gaat betalen voor uw producten en diensten. Een kredietverzekeraar kan u mogelijk ook ondersteuning bieden bij het opzetten van een incassotraject bij klanten die de neiging hebben om structureel te laat te betalen.

Kredietverzekering soms verzekering van eigen krediet

Let op: in sommige gevallen wordt met een kredietverzekering de verzekering van eigen krediet bedoeld. Met een dergelijke verzekering gaat de aflossing van uw lening door als u even niet kunt betalen.


Ziek

Het kan voorkomen dat u langdurig ziek wordt of dat u tijdelijk geen werk heeft. In dergelijke situaties biedt een ‘kredietverzekering’ uitkomst. Bij zo’n soort verzekering betaalt u een percentage van het maandelijkse aflossingsbedrag dat u verzekert.

Wordt u op een gegeven moment arbeidsongeschiktheid of onvrijwillig werkloos, dan betaalt de verzekering voor een bepaalde tijd het aflossingsbedrag. Hier gaat het dus niet om debiteuren!

Aanvullende verzekeringen

Uiteraard moet u ook uw andere verzekeringen goed hebben geregeld. Naast de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is het aan te raden om de volgende verzekeringen af te sluiten:

 • de overlijdensrisicoverzekering;
 • de compagnonverzekering.

U kunt ook overwegen om bepaalde schadeverzekeringen af te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan een gebouwenverzekering, een glasverzekering, een bedrijfsschadeverzekering, een goederen­verzekering, een rechtsbijstandsverzekering, een fraudeverzekering, een cyberverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voor de financial is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van essentieel belang. Deze verzekering dekt vermogensschade die ontstaat omdat een accountant of fiscalist zijn beroep niet goed uitoefent. Alleen ondernemers met een adviserend beroep kunnen deze verzekering afsluiten.

 Meer informatie over debiteurenbeheer vindt u in de toolbox Grip houden op uw debiteuren in 7 stappen.