Wat is bij vorderingen het verschil tussen een vervaltermijn en een verjaringstermijn?

26 januari 2021

We lezen dat we bij vorderingen soms rekening moeten houden met een verjaringstermijn en soms met een vervaltermijn. Wat is het verschil tussen die twee?

Vorderingen verlopen na het verstrijken van een bepaalde tijd. De wetgever vindt het voor de rechtszekerheid belangrijk dat een mogelijke vordering niet oneindig als een 'zwaard van Damocles' boven iemands hoofd blijft hangen. Ook voor derden is het van belang dat er op een zeker moment duidelijkheid is.

In de wet staan daarom vervaltermijnen en verjaringstermijnen. De duur van die termijnen zijn vastgesteld per type vordering.

Verjaringstermijn

Een loonvordering heeft bijvoorbeeld een verjaringstermijn van 5 jaren. Als één van de partijen - voor het einde van de verjaringstermijn - schriftelijk laat weten dat hij zich alle rechten op de loonvordering voorbehoudt, begint de verjaringstermijn van 5 jaren opnieuw te lopen.

Dit heet het stuiten van de vordering. Het stuiten van de vordering nádat de verjaringstermijn is verlopen, kan niet. Dat is te laat. Een vordering wordt ook gestuit door het voorleggen van de kwestie aan de rechter of doordat de schuldenaar de vordering erkent.

Als de schuldenaar ná het verlopen van de verjaringstermijn de vordering voldoet, heeft hij niet onverschuldigd betaald. Hij kan achteraf niet zeggen: de verjaringstermijn was verlopen, daarom ik wil mijn geld terug.

Betaling van een vordering ná het verlopen van een verjaringstermijn is rechtsgeldig.

Vervaltermijn

Een vervaltermijn is 'hard' en kan niet gestuit worden. Het arbeidsrecht kent veel vervaltermijnen (verdiepingsartikel).

Als iemand een vordering op een ander heeft met een vervaltermijn, moet hij de zaak vóór het verlopen van de vervaltermijn aan de rechter voorleggen. Daarna is dat definitief niet meer mogelijk.

Als een schuldenaar ná het verlopen van de vervaltermijn alsnog de vordering voldoet, heeft hij wél onverschuldigd betaald. Hij kan dan zijn geld terugvragen.