Wat zijn de voor- en nadelen van een rentenota?

8 december 2020

Wat zijn de voor- en nadelen van een rentenota en moeten we op een rentenota ook BTW in rekening brengen?

In theorie is het grootste voordeel van de rentenota dat u trage betalers hiermee tot een snellere betaling kunt dwingen. In de praktijk blijken veel notoire laatbetalers zich hier weinig van aan te trekken, maar vooral debiteuren die financiële problemen hebben, kunt u met dit dreigement aansporen tot een snellere betaling. Voor hen kan een rentenota namelijk tot gevolg hebben dat de schuldenlast oploopt en een mogelijk faillissement sneller dichterbij komt.

Nadelen

Een nadeel van de rentenota is dat veel debiteuren – hoewel zij zelf hun betaalafspraken niet nakomen – geïrriteerd raken als zij een rentenota krijgen. Veel ondernemingen besluiten daarom om de wettelijke rente niet toe te passen, uit angst dat hun klanten anders zullen overstappen naar een concurrent.

Een ander belangrijk nadeel van de rentenota is dat de opbrengsten met name bij relatief kleine vorderingen absoluut niet opwegen tegen de kosten en moeite die gepaard gaan met het versturen van rentenota’s. De laatste jaren (sinds 2016) is de rente stabiel op 8% voor handelstransacties (ondernemingen en overheidsinstanties) en 2% voor niet-handelstransacties (particulieren en consumenten).

Om de kosten van het versturen van een rentenota te dekken, zou u kunnen besluiten om een bepaald bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen. Dit is toegestaan, als u dit maar vermeldt in uw algemene en betalingsvoorwaarden.

BTW

Als uw onderneming aan een afnemer een factuur stuurt voor de wettelijke of contractuele rente, hoeft u over de rente geen BTW in rekening te brengen. Want als een afnemer te laat betaalt, verleent u hem in feite een krediet. En (rente)vergoedingen over verleende kredieten zijn op grond van artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968 vrijgesteld van BTW. U mag er echter wel vrijwillig voor kiezen om toch BTW te berekenen.