Aandeel aan toonder wordt per 1 juli afgeschaft

27 mei 2019 | Door redactie

In de strijd tegen belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme wordt per 1 juli het papieren aandeel aan toonder voor niet-beursgenoteerde vennootschappen afgeschaft. Vennootschappen moeten de aandelen vanaf 1 juli zelf op naam zetten via een statutenwijziging. Doen ze dit niet, dan gebeurt dat van rechtswege op 1 januari.

Op een aandeel aan toonder staat geen naam van een eigenaar. Hierdoor konden ze anoniem worden overgedragen en waren ze populair bij de onderwereld. Sander Dekker,  minister voor Rechtsbescherming, heeft nu aangegeven dat  de wet, die regelt dat papieren aandelen aan toonder worden afgeschaft voor niet-beursgenoteerde vennootschappen, vanaf 1 juli 2019 gaat gelden.

Eigenaar is niet langer anoniem

Door de wet moeten vennootschappen de aandelen zelf op naam zetten voor 1 juli via een statutenwijziging (tool). Doen ze dit niet, dan geschiedt dit van rechtswege op 1 januari 2020. Er vindt een registratie van de aandelen aan toonder plaats, de eigenaar is dus niet langer anoniem. Hierdoor kan het verhandelen van aandelen alleen via een effectenrekening gebeuren.

Papieren stukken voor 1 januari 2021 inleveren

Mensen die nog in het bezit zijn van papieren stukken moeten deze voor 1 januari 2021 bij de betreffende vennootschap inleveren. Als zij dit niet doen verliezen ze de rechten die verbonden zijn aan het aandeel en gaat het niet-ingeleverde aandeel automatisch over naar de vennootschap.