Aangepaste regels voor verzekeringsplicht dga

20 juli 2015 | Door redactie

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) kunt u wel of niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Voor het bepalen van deze verzekeringsplicht moet u per 1 januari rekening houden met de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder.

Als dga bent u ook werknemer van uw bv. Het is echter vaak onduidelijk of u dan ook verplicht verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen en de bijbehorende premies moet afdragen. Het antwoord op deze vraag vindt u in de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. De al bestaande regeling was sinds de invoering van de flex-bv echter verouderd en is daarom aangepast. De nieuwe regeling geldt per 1 januari 2016. De bestaande regeling wordt dan ingetrokken zonder overgangsrecht.

Indirect zeggenschap mee laten wegen

De kern van de regeling is dat als een dga voldoende zeggenschap heeft over zijn bv en daardoor zijn eigen ontslag kan voorkomen, hij niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De reden hiervoor is dat hij anders zichzelf kan ontslaan en vervolgens kan gaan genieten van een WW-uitkering. De belangrijkste wijziging is dat de regeling per 1 januari 2016 ook indirect zeggenschap mee laat wegen, dus bijvoorbeeld via een holding-bv.