Andere waardering dga-pensioen in jaarverslag

De manier waarop u uw pensioen in eigen beheer in het jaarverslag van uw bv moet opnemen, gaat binnenkort wellicht veranderen. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), die de richtlijnen voor de verslaglegging voor niet-beursgenoteerde ondernemingen voorschrijft, heeft dit onlangs aangekondigd. Uw pensioen moet onder voorwaarden niet langer op fiscale grondslag gewaardeerd worden, maar op de waarde in het economische verkeer.

13 februari 2014 | Door redactie

De RJ heeft dit voorgesteld vanwege het grote verschil tussen de waardering op economische grondslag en de waardering op fiscale grondslag. Nu wordt uw pensioen nog opgenomen in uw jaarverslag op fiscale grondslag. Met deze waarderingsmethodiek is de waarde van uw pensioen aanzienlijk hoger in vergelijking met de waarde in het economische verkeer. Het eigen vermogen van uw bv wordt hiermee ook hoger. De RJ is van mening dat dit leidt tot een vertekend beeld van de financiële positie van uw onderneming. Als de waarde van het pensioen op fiscale grondslagen wezenlijk afwijkt van de waarde in het economische verkeer, moet deze laatste waarde op de balans worden opgenomen. Daarom moet de richtlijn aangepast worden. De RJ heeft de wijziging opengesteld voor consultatie. U kunt uw reactie hierop geven vóór 19 februari. Als het voorstel overgenomen wordt, gaan de nieuwe regels gelden voor boekjaren die op of na 1 januari 2014 zijn begonnen.

Lage rentestand geeft vertekend beeld

Het voornemen van de RJ past binnen de bredere discussie over het pensioen in eigen beheer voor de dga. In het bericht ‘Pensioen in eigen beheer op de schop’ las u dat de staatssecretaris van Financiën voorstelde om het pensioen in eigen beheer te vervangen door een fiscale oudedagsreserve voor dga’s. Eén van de redenen hiervoor was de waarderingsproblematiek die nu dus ook aangekaart is door de RJ.