Definitieve streep door dga-pensioen

7 maart 2017 | Door redactie

Het opbouwen van pensioen in eigen beheer voor de dga is nu echt verleden tijd. De Eerste Kamer heeft vanmiddag ingestemd met het uitfaseren van het dga-pensioen, waardoor de wet in principe op 1 april 2017 in kan gaan.

Veel dga’s hebben een potje op de balans voor hun pensioenuitkering. De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (tool) zet een streep door het opbouwen van pensioen in eigen beheer. In plaats daarvan moeten ondernemers het opgebouwde pensioenpotje omzetten naar een pensioenverplichting die het geld gelijkmatig over twintig jaar uitkeert. De andere mogelijkheid is om het pensioen af te kopen.

Eerste Kamer stemt alsnog over wetsvoorstel

Eigenlijk zou de Eerste Kamer eind vorig jaar al over de wet stemmen, maar toen trok Wiebes het wetsvoorstel op het laatste moment terug. Hij wilde eerst meer onderzoek doen naar kritiek van sommige pensioenexperts, die waarschuwden dat dga’s toekomstige pensioenkosten in één keer konden aftrekken van de winst.
Maar uiteindelijk bleek dat al dichtgetimmerd in het wetsvoorstel. Niettemin stelde Wiebes in een zogeheten novelle (pdf) nog eens klip en klaar dat die pensioenkosten niet in één keer aftrekbaar zijn. Die novelle is al eerder aangenomen in de Tweede Kamer, en nu is dus ook de Eerste Kamer akkoord met zowel de novelle als het wetsvoorstel. 

Coulancetermijn voor pensioenregeling dga

Door de instemming van de Eerste Kamer kan de wet in principe per 1 april 2017 in werking treden. Dan volgt er een coulancetermijn van drie maanden, waarin dga’s aan de slag kunnen met het omzetten of afkopen van hun pensioen in eigen beheer (tools). Een aanzienlijk deel van de dga’s twijfelt nog, blijkt uit onderzoek van ABN Amro MeesPierson.
In de wet is er nog een uitzondering voor dga’s die vóór 20 september 2016 al een reserve op de balans hadden staan voor toekomstige pensioenkosten. Onder bepaalde voorwaarden mogen zij die kosten verrekenen met de winst. De voorwaarden heeft Wiebes beschreven in een conceptbesluit (pdf) dat hij eerder naar de Eerste Kamer heeft gestuurd.
Naast het afschaffen van het dga-pensioen kent de wet nog een aantal pensioenmaatregelen, die te maken hebben met pensioen via de werkgever. Nu de wet is aangenomen gelden die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.