Details informatieplicht dga-pensioen bekend

7 november 2016 | Door redactie

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) die zijn pensioen in eigen beheer afkoopt of omzet in een oudedagsverplichting, moet dit binnen een maand bekendmaken via een formulier op de site van de Belastingdienst. De (ex-)partner van de dga moet dit formulier ook ondertekenen.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) die de informatieplicht moet regelen eindelijk naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de AmvB blijkt dat de dga alleen aan de informatieplicht kan voldoen via het formulier op de site van de fiscus. Een andere manier van het melden van de afkoop, inclusief de afspraken die de dga met zijn of haar partner heeft gemaakt, is niet rechtsgeldig.

Partner is mede-ondertekenaar

Uit de conceptversie van de AmvB (pdf) blijkt verder welke gegevens de dga moet aanleveren als hij het pensioen in eigen beheer afkoopt of omzet in een oudedagsverplichting. Deze opsomming kan nu al van pas komen aangezien de dga slechts één maand de tijd heeft om aan de informatieplicht te voldoen. De dga moet de volgende gegevens verzamelen:

  • persoonsgegevens van zichzelf en de eventuele partner;
  • gegevens van de bv waarin het pensioen in eigen beheer is ondergebracht;
  • de keuze tussen afkoop of omzetting in oudedagsverplichting;
  • het tijdstip van de afkoop of omzetting;
  • de fiscale balanswaarde van het pensioen op 1 januari 2015;
  • de fiscale balanswaarde van het pensioen op 31 december 2015;
  • de fiscale balanswaarde van het pensioen op 31 december 2016;
  • de fiscale balanswaarde van het pensioen op het moment van afkoop en afzetting.

Bovendien moet de dga ook aangeven of er een afspraak is gemaakt tussen hem en zijn (ex-)partner. Dit geldt ook voor afspraken over een mogelijk toekomstige echtscheiding.