Dga draait volledig op voor dividendbelasting

2 september 2015 | Door redactie

Als uw bv dividend aan u uitkeert, maar de dividendbelasting niet afdraagt, mag u deze niet verrekenen bij uw aangifte inkomstenbelasting als u als bestuurder had kunnen weten dat de belasting niet betaald werd. U moet dan bij de aangifte inkomstenbelasting alsnog het volledige bedrag aangeven en afdragen.

In een recente rechtszaak draaide het om een bv die in 2007 een flink bedrag aan dividend uitkeerde aan haar dga. De bv verzuimde echter de ingehouden dividendbelasting te betalen aan de fiscus en liet het bedrag als schuld op de balans staan. In 2013 kondigde de inspecteur aan een navorderingsaanslag op te willen te leggen aan de dga. Hij had in zijn aangifte inkomstenbelasting namelijk wel de dividendbelasting als voorheffing verrekend, en dit wilde de inspecteur corrigeren. De dga stapte hierop naar de rechter.

Toch navordering na netto dividend

Voor de rechter stelde de dga dat hij het bedrag aan dividendbelasting mocht verrekenen als voorheffing omdat hij de uitkering netto had ontvangen. De bv had het bedrag dus ingehouden en hoewel de fiscus dit nog niet had ontvangen, vond hij de verrekening daarom terecht. Hierin ging de rechter echter niet mee. De dga was namelijk de enige bestuurder van de bv en had daarom zorg moeten dragen voor de afdracht van de dividendbelasting. Omdat hij eindverantwoordelijk was, moest hij dus alsnog opdraaien voor de dividendbelasting.

Uitspraak over loonheffingen relevant

In het nieuwsartikel ‘Dga verantwoordelijk voor eigen loonheffing’ las u over een vergelijkbare zaak, met als verschil dat het in die zaak draaide om de verrekening van loonheffingen. Daar mocht een dga de door zijn bv niet afgedragen loonheffingen niet verrekenen met zijn aangifte inkomstenbelasting omdat hij enig bestuurder was. Die uitspraak werd gebaseerd op een arrest van de Hoge Raad uit 1981. De rechter in de hierboven beschreven dividendzaak heeft eveneens naar dit arrest verwezen. Hoewel dit arrest over loonbelasting gaat, vond Rechtbank Noord-Holland de uitleg ook toepasbaar op dividendbelasting.
Rechtbank Noord-Holland, 28 augustus 2015, ECLI (verkort): 7169