Dga in België mist voordeel afkoop pensioen in eigen beheer

12 maart 2018 | Door redactie

Nederland heeft overleg gevoerd met België over het voorkomen van dubbele belasting op het pensioen in eigen beheer. En de Belgen hebben daarom extra uitleg gestuurd aan directeuren-grootaandeelhouders (dga's) die het betreft, meldt staatssecretaris Snel van Financiën. Maar over verdere acties heeft de bewindsman het niet.

Flink wat dga’s hebben in Nederland pensioen in eigen beheer opgebouwd. Maar sinds vorig jaar is verdere opbouw van een pensioenpotje binnen de bv verboden. Daarom moeten dga's nu een keuze maken (tool) wat ze met het pensioen in eigen beheer willen gaan doen. Ze kunnen het pensioen bevriezen, fiscaalvriendelijk afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (ODV).
Bij afkoop van het pensioen krijgt de dga een belastingkorting. Dit jaar is dat 25% en in 2019 nog 19,5%. Alleen: voor dga’s die in België wonen is die korting alsnog belast .

Voordeel van afkoop dga-pensioen valt weg

De Belgen heffen op grond van het belastingverdrag met Nederland. Het pensioen dat overblijft na de korting is niet belast, maar het kortingsbedrag zelf dus wel. Nederlandse dga’s die in België wonen hebben dus nauwelijks voordeel van het afkopen van hun pensioen in eigen beheer.
Eerder was onduidelijkheid ontstaan hoe de Belgen precies om zouden gaan met het pensioen in eigen beheer. Daarom is er overleg geweest tussen Nederland en België, laat staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer weten. Uiteindelijk heeft België vlak voor kerst informatie rondgestuurd om duidelijk te maken hoe de Belgen het dga-pensioen behandelen. En dat komt er dus op neer dat de dga alsnog inkomstenbelasting moet aftikken over het deel dat in Nederland vrij is gesteld van belasting.

Geen zicht op afspraken om heffing te voorkomen

Maar met het verschaffen van duidelijkheid lijkt de kous ook wel af bij Snel. In zijn antwoorden op Kamervragen (pdf) stelt hij alleen dat Nederland steeds heeft aangedrongen op snelle duidelijkheid. Maar extra afspraken om de Belgische heffing te voorkomen lijken niet in de pijplijn te zitten. Over de fiscale behandeling in België kan Snel namelijk ‘geen uitspraken doen, omdat de toepassing van de nationale fiscale regels in België niet onder mijn bevoegdheid valt’.