Dga is nog steeds geen ondernemer

14 september 2015 | Door redactie

Ook al voelt een directeur-grootaandeelhouder (dga) zich misschien wel een ondernemer, fiscaal gezien is hij gewoon een werknemer en aanmerkelijkbelanghouder. Een dga kan dus niet profiteren van voordelen die ondernemers voor de inkomstenbelasting (IB) genieten, zoals de mkb-winstvrijstelling. Een dga ondervond dit onlangs bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

In deze zaak draaide het om een dga die op zijn loon de mkb-winstvrijstelling in aftrek had gebracht. Hij vond namelijk dat hij als dga een ondernemer was die recht had op de voordelen die gelden voor IB-ondernemers. Toen de inspecteur de aftrek weigerde, stelde hij bij de rechtbank dat er sprake was van ongelijke behandeling, maar helaas voor hem oordeelde de rechter in het voordeel van de fiscus. De dga liet het er niet bij zitten en ging in hoger beroep.

Aanmerkelijkbelanghouders zouden gediscrimineerd worden

Ook in hoger beroep was de dga van mening dat hij als aanmerkelijkbelanghouder gediscrimineerd werd. De mkb-winstvrijstelling is 12% (in 2015) van de winst die een ondernemer geniet uit één of meer ondernemingen. De dga vond dat hij ook ondernemer was, aangezien hij als dga een ondernemersrisico liep door borg te staan voor de schulden van de bv. De rechter vond dit niet overtuigend. Volgens de wet is een dga namelijk geen resultaatgenieter, aangezien hij zowel loon uit dienstbetrekking geniet en inkomen uit aanmerkelijk belang. De IB-ondernemer geniet inkomen door winst uit onderneming, en dat geldt dus niet voor een dga.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25 augustus 2015, ECLI (verkort): 6337