Dga krijgt niet voor alles een VAR-dga

23 januari 2013 | Door redactie

U krijgt als directeur-grootaandeelhouder (dga) alleen een verklaring arbeidsrelatie (VAR) als u de betreffende werkzaamheden voor rekening en risico van uw bv verricht. Deze zogenoemde VAR-dga geeft de fiscus niet wanneer u als dga werkzaamheden verricht op persoonlijke titel. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

Een verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft duidelijkheid over de arbeidsrelatie met de opdrachtgever en over het inhouden en afdragen van loonheffingen. Krijgt u een VAR-dga dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en af te dragen over uw loon. Volgens de Hoge Raad mocht de Belastingdienst hierbij wel een onderscheid maken in de werkzaamheden van de dga.

Werkzaamheden verknocht met de dga

In deze zaak was de dga op persoonlijke titel benoemd in een bezwaarschriftencommissie. Hij was hiervoor gevraagd op basis van zijn persoonlijke vaardigheden. De werkzaamheden konden dan ook alleen door hem worden verricht. De dga vroeg een VAR aan bij de Belastingdienst en ging hierbij uit van een VAR-dga. De fiscus gaf echter geen VAR-dga, maar een VAR resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row). Volgens de Hoge Raad was dit terecht want de werkzaamheden waren zodanig verknocht met de dga, dat een VAR-dga niet terecht was. Het maakte hierbij niet uit dat voor de andere werkzaamheden van de dga wel een VAR-dga gegeven kon worden. De opdrachtgever reikte ook facturen aan de bv van de dga uit, maar dat speelde volgens de Hoge Raad hierbij geen rol. De Belastingdienst mocht in dit geval dus een VAR-row afgeven.
Hoge Raad, 11 januari 2013, LJN: BY8155