Dga moet formulier afkoop pensioen invullen

14 maart 2017 | Door redactie

Vorige week zette de Eerste Kamer definitief een streep door het pensioen in eigen beheer. Ondernemers zullen hun pensioen in eigen beheer dan ook moeten afkopen of omzetten in een aanspraak vanwege een oudedagsverplichting. Hiervoor stelt de Belastingdienst een informatieformulier beschikbaar.

Met de invoering van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (tool) is een einde gekomen aan het opbouwen van pensioen in eigen beheer door dga’s. In plaats daarvan moeten zij het opgebouwde pensioenpotje omzetten naar een pensioenverplichting die het geld gelijkmatig over twintig jaar uitkeert. De andere mogelijkheid is om het pensioen af te kopen. Welke van de twee mogelijkheden een dga ook kiest, hij of zij moet in elk geval binnenkort een informatieformulier invullen en indienen bij de Belastingdienst. Dit formulier is vanaf 30 maart 2017 beschikbaar op de website van de Belastingdienst.

Coulancetermijn van drie maanden

Hoewel de wet op 1 april 2017 in werking treedt, kunnen ondernemers nog wel gebruikmaken van een coulancetermijn van drie maanden. Gedurende deze periode kunnen zij werk maken van het omzetten of afkopen van hun pensioen in eigen beheer (tools).