Dga-pensioen afkopen mogelijk voordeliger

16 maart 2016 | Door redactie

Het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer wordt goedkoper voor directeuren-grootaandeelhouders. Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil nu 70% van het pensioen belasten bij afkoop. In eerdere plannen was nog sprake van 80%. Met deze fiscale tegemoetkoming is het afschaffen van het dga-pensioen een stukje dichterbij gekomen.

De toezegging van de staatssecretaris komt een week voordat de Tweede Kamer een knoop moet doorhakken over de toekomst van het pensioen in eigen beheer. De staatssecretaris heeft eerder laten weten het pensioen in eigen beheer het liefste uit te faseren. Om dit proces te versnellen zou een directeur-grootaandeelhouder (dga) een eenmalige mogelijkheid te krijgen om de bestaande pensioenafspraken fiscaal voordelig af te kopen. De staatsecretaris stelt nu dat hij ruimte in de begroting heeft gevonden om dit fiscale voordeel nog een stuk groter te maken. Hij hoopt hiermee dat de Tweede Kamer dankzij deze extra korting in zal stemmen met het plan om het dga-pensioen uit te faseren.

Geen betalingsregeling voor afkoop

Volgens de staatssecretaris moet de verlaging van de belastingrondslag van 80% naar 70% van de pensioenpot voldoende zijn om bv’s te verleiden het pensioen van hun dga af te kopen (tool). Verschillende partijen hadden kritiek op het plan om het dga-pensioen met een afkoopregeling uit te faseren. Ze wezen erop dat veel bv’s met een pensioenregeling in onderdekking (tool) niet over de financiële middelen beschikken om de afkoopsom te voldoen. Verschillende fracties hadden daarom gevraagd om bv’s in staat te stellen gespreid te betalen of zelfs renteloos uitstel te verlenen. De staatssecretaris weigert dit echter. Heeft een bv niet voldoende liquide middelen, dan kan hij niet meedoen met de afkoopfaciliteit. Er komt ook geen kwijtscheldingsmogelijkheid voor pensioenen die flink onder water staan, zoals het CDA had voorgesteld. De staatssecretaris heeft wel toegezegd dat dga-pensioenen waarvan de opbouw (tool) al is stopgezet, ook onder de afkoopfaciliteit komen te vallen.

Ingangsdatum blijft onveranderd

Op 23 maart overlegt de Tweede Kamer over de plannen van de staatssecretaris en moet er een beslissing genomen worden over de toekomst van het pensioen in eigen beheer. Dat is ruim een maand later dan oorspronkelijk gepland, maar de staatssecretaris wil, nadat de Kamer haar keuze heeft gemaakt, nog voor de zomer een wetsvoorstel klaar hebben. De beoogde inwerkingtreding op 1 januari 2017 moet dan nog haalbaar zijn, stelt hij.