Dga-pensioen later uitbetalen? Toch direct belasting voldoen

18 oktober 2017 | Door redactie

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) die zijn pensioen in eigen beheer afkoopt kan met de bv afspreken dat dit geld pas later wordt uitbetaald. Maar dat helpt niet om de belastingbetaling uit te stellen, blijkt uit nieuwe antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst.

De opbouw van pensioen in eigen beheer (tools) is sinds 1 juli 2017 verboden. Dga’s moeten daarom gaan kiezen wat zij met hun pensioenpotje gaan aanvangen: bevriezen, fiscaalvriendelijk afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (tool). Bij afkoop moet de dga in één keer afrekenen met de fiscus over het opgebouwde pensioen. Simpel gezegd wordt dat geld minus belastingen vervolgens op de rekening gestort.

Aangifte loonheffingen dga-pensioen al direct doen

Maar een dga kan natuurlijk met de bv afspreken dat dit geld pas later uitgekeerd wordt. Dat maakt voor de belastingbetaling echter niets uit, aldus het CAP. Ook al kan de dga pas later over het geld beschikken, de aangifte loonheffingen moet hij al direct doen zodra de afkoop heeft plaatsgevonden. Dat geldt ook in een situatie waarbij is afgesproken dat de bv het pensioen schuldig blijft aan de dga, stelt het CAP. 
Het CAP heeft in een handreiking (pdf) ook nog meer tekst en uitleg gegeven over de oudedagsverplichting (ODV). Een ODV keert het pensioen in 20 gelijke termijnen uit, maar mocht de dga voortijdig overlijden, dan is het van belang dat de betaling fiscaal gezien ‘zuiver’ wordt voortgezet. Wordt de uitkering namelijk ‘onzuiver’, dan moeten er alsnog over de hele ODV loonheffingen en revisierente afgetikt worden. Ook de vrijstelling van erfbelasting vervalt dan. Een belangrijke eis voor een zuivere voortzetting is dat de betaling overgaat naar de erfgenamen, voor zover dat natuurlijke personen zijn.