Dga-pensioen: partner niet direct compenseren

5 december 2016 | Door redactie

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) hoeft zijn partner niet direct financieel te compenseren op het moment dat hij zijn pensioen in eigen beheer afkoopt. De dga mag ook op een andere manier zijn partner compenseren voor het verlies aan pensioenrechten.

Dat schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer. Er bestaat nog altijd veel onduidelijkheid over hoe de partner van de dga precies gecompenseerd moet worden als hij zijn pensioen in eigen beheer afkoopt. De staatssecretaris heeft nu bevestigd dat de dga niet direct hoeft af te rekenen en een bedrag hoeft over te maken naar zijn of haar partner. Het staat de dga namelijk helemaal vrij om een vorm van compensatie te af te spreken met zijn of haar partner.

Alternatieven voor compensatie

Sinds de aankondiging van het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer (tool) bestond er veel onduidelijkheid over hoe de compensatie voor de partner van de dga er precies uit moest zien. Dit aspect van het wetsvoorstel leidde dan ook tot veel vragen vanuit de Tweede Kamer en belangenorganisaties. In antwoorden (pdf) op deze vragen heeft de staatssecretaris nu aan aantal mogelijkheden tot compensatie op een rij gezet:

  • het aan de partner toekomende deel van het afgekochte pensioen onder brengen bij een verzekeraar;
  • compensatie in de vorm van aanvullende huwelijkse voorwaarden;
  • een waardestijging van de aandelen die in handen zijn van de partner;
  • het doorbetalen van een deel van de door de dga ontvangen afkoopsom;

De staatssecretaris vindt het afsluiten van een overlijdensrisico het eenvoudigst. Hierbij is de partner van de dga de begunstigde als de dga voortijdig komt te overlijden.