Drie maanden uitstel uitfasering dga-pensioen

14 november 2016 | Door redactie

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) krijgen drie maanden langer de tijd om zich voor te bereiden op de uitfasering van het pensioen in eigen beheer. Staatssecretaris Wiebes geeft dga’s nu tot 31 maart 2017 om het stopzetten van de pensioenopbouw te regelen.

Dga’s die hun pensioen in eigen beheer willen afkopen, moeten hiervoor nog een groot aantal stappen zetten om dit daadwerkelijk te regelen. Met het uitstel komt de staatssecretaris tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, die vond dat dga’s met de deadline van 1 januari 2017 te weinig tijd hadden om alles nog goed te regelen. Dit zou tevens betekenen dat een bv ook nog tot en met 31 maart 2017 pensioen mag opbouwen voor de dga terwijl de bv de benodigde maatregelen neemt om het pensioen af te kopen.   

Precieze details nog niet bekend

De staatssecretaris laat weten (pdf) dat hij de precieze details en voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze coulanceregeling nader zal uitwerken in een beleidsbesluit. Dit beleidsbesluit zal hij ‘zo spoedig mogelijk’ bekendmaken. Het is voor de dga dus raadzaam om, ondanks de nu aangekondigde verlenging van de deadline, toch zo snel mogelijk werk te maken van het stopzetten van de pensioenopbouw als hij gebruik wil maken van de afkoopregeling.