Een keer betalingsonmacht melden is voldoende

Een bestuurder van een bv hoeft maar een keer een melding van betalingsonmacht te doen als de bv aanslagen niet op tijd kan betalen. De melding voor de betalingsonmacht blijft gewoon gelden tot het moment dat de bestuurder laat weten dat deze melding moet vervallen.

20 februari 2020 | Door redactie

Als een bestuurder van een bv zich niet als een goed bestuurder gedraagt, kan hij wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur met bestuurdersaansprakelijkheid te maken krijgen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als een bv aanslagen niet op tijd kan betalen en dus met betalingsonmacht kampt en de bestuurder hiervan als bestuurder niet tijdig melding maakt bij de Belastingdienst.

Te late melding van betalingsonmacht

In deze zaak ging het om een bestuurder van een holding en werk-bv die in februari 2012 een melding betalingsonmacht deed bij de Belastingdienst. De werk-bv betaalde al een tijdje haar belastingschulden te laat. Nadat de bv haar belastingschulden, waarvoor de melding was gedaan, had betaald, ging de bv door met het te laat betalen van de verschuldigde BTW- en loonheffingsschulden. Een gedeelte van deze schulden (maart 2012 tot en met juni 2012) werd echter helemaal niet betaald. Daarover belde de bestuurder met de fiscus. Deze merkte dit bericht aan als een te late melding van betalingsonmacht.

Melding stopt pas als dit is aangegeven

In 2013 gingen de bv’s failliet, daarom werd de bestuurder door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld. Hij had volgens de fiscus namelijk de betalingsonmacht te laat gemeld. De bestuurder vocht deze aansprakelijkheid aan omdat hij vond dat hij wel een tijdige melding in februari 2012 had gedaan en niet had laten weten dat hier een eind aan moest komen. Rechtbank Zeeland-W-Brabant was het met de bestuurder eens. Hij was niet verplicht om een nieuwe melding van betalingsonmacht te doen. De bv’s gingen door met het te laat betalen van de belastingschulden, de fiscus had dus moeten weten dat er nog steeds betalingsmoeilijkheden waren. Daarnaast gaf de rechter aan dat een melding van betalingsonmacht pas vervalt als de bestuurder aangeeft dat de melding stopt. De rechtbank vernietigde daarop de aansprakelijkstelling van de bestuurder.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 december 2019 (gepubliceerd 18 februari 2020), ECLI (verkort): 5771