Fiscaal voordeel van meewerkende partner in de bv

10 mei 2024 | Door redactie

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) met een eigen bv is werknemer én werkgever tegelijk. De bv zou daarmee ook de partner van de dga in dienst kunnen nemen. Dat kan fiscaal voordeel opleveren, maar er zijn wel de nodige regels om rekening mee te houden.

Als de partner van de dga bij de bv komt werken geldt in vrijwel alle gevallen de regeling voor het gebruikelijk loon (toolbox) Het gebruikelijk loon geldt namelijk voor iedereen die een aanmerkelijk belang (minstens 5%) houdt in een bv en ook werk doet voor die bv. Ook als de partner zelf geen aandelen heeft, wordt diegene op basis van de zogeheten meetrekregeling toch als aanmerkelijkbelanghouder aangemerkt. En los daarvan staat in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst dat het gebruikelijk loon ook voor de partner van de dga geldt. Dit partnerschap kan ontstaan via een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Maar ook personen die op hetzelfde adres wonen en samen eigenaar van het huis of samen een kind hebben zijn volgens het Handboek partners voor de toepassing van het gebruikelijk loon.

Fiscaal voordeel in de VPB

Kortom: aan het gebruikelijk loon is bijna niet te ontkomen als de partner van de dga in de bv werkt. Dat loon is ook precies waar het fiscale voordeel voor de bv zit. Een betaling aan de partner verlaagt de winst, waardoor de bv dus minder vennootschapsbelasting (VPB) betaalt. Maar daar mag de dga geen ongebreidelde kostenpost van maken: het loon van de partner moet redelijk zijn voor de werkzaamheden. De gebruikelijkloonregeling schrijft voor dat er daarbij gekeken moet worden naar het salaris van iemand in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Als de partner niet zoals de dga als directeur optreedt, maar een andere functie heeft, hoort daar dus ook een navenant salaris bij voor de loonaangifte.

Arbeidskorting en werknemersverzekeringen van toepassing?

Voor de partner geldt dat die een dienstbetrekking heeft bij de bv, en dus ook recht heeft op de arbeidskorting (tool), net als bij een baan in loondienst elders. De partner betaalt dus ook gewoon inkomstenbelasting over dit loon uit werk, en de bv houdt loonheffingen in op het loon en draagt die af.
In veel gevallen zal het wel gaan om een zogeheten fictieve dienstbetrekking. Voor een ‘echte’ dienstbetrekking is namelijk één van de eisen dat er ook een gezagsverhouding aanwezig is tussen werkgever en werknemer. En zo’n gezagsverhouding is tussen de dga en de partner niet zo eenvoudig aan te tonen. Is er sprake van een fictieve dienstbetrekking, dan is de partner niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen (infographic), zoals de WW en de WIA. De bv hoeft dan ook bij het loon van de partner geen rekening te houden met premies voor deze verzekeringen.