Fiscaal voordeel voor partner in uw bv

29 juli 2013 | Door redactie

U bent als directeur-grootaandeelhouder (dga) veel bezig met uw bv. Als rasondernemer zult u dat met weinig moeite doen. Extra hulp kan echter nooit kwaad en extra leuk wordt het als uw partner kan bijspringen. U moet zich dan wel aan een aantal fiscale regels houden.

Als uw partner besluit mee te werken in uw bv, heeft u een aantal opties:

  • uw bv betaalt uw partner een arbeidsbeloning, die u kunt aftrekken van uw winst; of
  • uw bv sluit een arbeidsovereenkomst met uw partner. Uw partner werkt dan onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers en ontvangt loon.

Arbeidsbeloning is aftrekbaar

De arbeidsbeloning is in feite een vergoeding, die een kostenpost vormt voor uw bv en dus aftrekbaar is. Hiervoor bestaat wel een ondergrens van € 5.000 per jaar. Volgens de wetgever is er geen sprake van een arbeidsbeloning als u uw partner minder dan € 5.000 per jaar betaalt. Een dergelijke beloning geldt dan als een privéopname. U bent overigens niet vrij in het bepalen van het bedrag; dit moet reëel zijn voor het werk dat uw partner uitvoert in uw bv. Uw partner merkt deze beloning aan als resultaat uit overige werkzaamheden. Bij een arbeidsovereenkomst kunt u uw partner naast het loon ook bijvoorbeeld een onkostenvergoeding geven of een auto van de zaak. Uw bv moet dan wel elke maand een loonstrook maken en het salaris daadwerkelijk uitbetalen. Let wel dat als uw partner meewerkt en (al dan niet via u) een aanmerkelijk belang in uw bv heeft, u het gebruikelijk loon moet uitbetalen!