Formulier pensioen in eigen beheer beschikbaar

31 maart 2017 | Door redactie

Directeuren-grootaandeelhouders moeten de Belastingdienst laten weten wat ze met hun opgebouwde pensioen in eigen beheer willen doen, nu de regeling per 1 juli 2017 wordt uitgefaseerd. Het informatieformulier hiervoor staat inmiddels op de site van de Belastingdienst.

De directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv kan per 1 juli 2017 officieel geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Dit is het gevolg van de invoering van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (tool). De dga kan zijn eerder opgebouwde pensioenrechten in stand laten en bevriezen, maar hij kan er ook voor kiezen om de fiscale waarde ervan af te kopen of om te zetten in een zogenoemde oudedagsverplichting (ODV).
Als hij zijn pensioenrechten wil afkopen of omzetten, moet hij de Belastingdienst hierover informeren. De Belastingdienst heeft op 30 maart het informatieformulier (pdf) hiervoor online gezet.

Voor elke (ex-)partner een formulier indienen

Dga’s met een partner of ex-partner die recht heeft op (een deel van) het pensioen in eigen beheer (tools) moeten deze partner ook het formulier laten tekenen om met de omzetting of afkoop in te stemmen. Een partner is een echtgenoot, geregistreerde partner of partner volgens de pensioenovereenkomst.
Heeft een dga meerdere (ex-)partners, dan moet hij voor elk van hen een informatieformulier invullen en opsturen.