Geld op rekening-courant is niet van de dga

8 oktober 2015 | Door redactie

Als uw bv een hypotheek aan u verstrekt via de rekening-courant, moet de rente als winst voor rekening van de bv komen. Geldverstrekkingen die via de rekening-courant gedaan, zijn namelijk niet toe rekenen aan u als dga. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Gelderland.

Het draaide in deze zaak om een dga die in privé een aantal panden kocht. Zijn bv verstrekte hem hiervoor een hypotheek, die in de rekening-courant van de dga werd geboekt. De dga betaalde de hypotheek keurig terug met rente. Na een boekenonderzoek verhoogde de inspecteur de belastbare winst van de bv en legde een navorderingsaanslag op. Hij vond namelijk dat de rente die de dga betaalde, ook toegerekend moest worden aan de winst. Hier was de bv het niet mee eens en stapte naar de rechter. 

Verstrekking via rekening-courant van bv

Voor de rechter stelde de bv dat de voordelen van de financiering toegerekend moesten worden aan het box 3-inkomen van haar dga. Strikt genomen zou de financiering namelijk verstrekt zijn door de dga zelf omdat het geld via de rekening-courant kwam. De rechter maakte hier echter korte metten mee. Ten eerste kon de bv niet aantonen dat het geld in eerste instantie van de dga kwam, de dga had namelijk geen vorderingen op de bv. En ook al zou dit wel het geval zijn, dan was hiermee nog niet bewezen dat de dga het financieringsvoordeel genoot. De rechter oordeelde dus dat de hypotheek was verstrekt uit de middelen van de bv, en dat de daarmee behaalde winst tot de winst van de bv gerekend moest worden. De navorderingsaanslag was dus terecht opgelegd.
Rechtbank Den Haag, 26 juni 2015, ECLI (verkort): 7388