Kabinet ziet geen knelpunt in regels dga-pensioen

Het kabinet is niet van plan om nog wat te wijzigen aan de regels rond pensioen in eigen beheer. In de Tweede Kamer waren vragen gerezen over de regeling bij het erven van het pensioenpotje. Maar staatssecretaris Snel van Financiën ziet daar geen knelpunten.

17 juli 2018 | Door redactie

Vele directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) hebben binnen hun onderneming een eigen pensioenpotje opgebouwd. Maar sinds 1 juli 2017 is verdere opbouw van het pensioen in eigen beheer niet meer toegestaan. Voor het opgebouwde geld hebben dga’s hebben nu drie opties (tool): bevriezen, fiscaalvriendelijk afkopen of omzetten in een zogeheten oudedagsverplichting (ODV). Deze ODV keert het pensioengeld in principe vanaf een bepaalde datum in 20 gelijke termijnen uit. Eerder bleek al dat in 2017 de afkoop de populairste optie was onder dga’s.

Belastingadviseurs: knelpunt in regels ODV

Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in de praktijk een knelpunt opgemerkt bij de ODV. En dan met name in de gevallen waarbij de dga overlijdt voordat de ODV alle termijnen heeft uitgekeerd. In principe gaan de resterende termijnen dan naar de erfgenamen. Terwijl er volgens het RB ook genoeg gevallen zijn waarbij de betrokkenen het recht op de ODV liever laten overgaan naar de langstlevende partner. Die langstlevende partner kan ook de aangewezen erfgenaam zijn, maar dat hoeft niet altijd.
Het RB wil daarom een wetswijziging zodat er geen belemmeringen meer zijn om het recht op de ODV-uitkeringen naar de langstlevende partner over te laten gaan. De Tweede Kamer had staatssecretaris Snel gevraagd om een reactie op het voorstel van het RB.

Dga kan verdeling regelen in testament

Maar de bewindsman ziet geen reden om de regels aan te passen, schrijft hij in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer. Snel wijst erop dat als de dga geen testament heeft en eerder overlijdt dan de partner, het ODV-geld in zijn geheel overgaat naar de partner. Dat is het gevolg van de wettelijk voorgeschreven verdeling van de erfenis. Die treedt automatisch in werking en de dga hoeft hiervoor dus volgens Snel niets extra’s te regelen.
En anders kan de dga in een testament vastleggen dat de ODV-uitkering aan de langstlevende partner moet toekomen. Kortom: de huidige regels geven al genoeg mogelijkheden, vindt Snel.