Lager gebruikelijk loon voor dga van start-up

20 september 2016 | Door redactie

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve start-ups mogen zichzelf vanaf 2017 een lager gebruikelijk loon toekennen. Het kabinet heeft de definitieve plannen en voorwaarden hiervoor bekendgemaakt op Prinsjesdag.

Het kabinet had eerder al laten weten de gebruikelijkloonregeling aan te willen passen voor start-ups. In het Belastingplan 2017 staat nu dat dga’s van innovatieve start-ups zichzelf maximaal drie jaar het wettelijk minimumloon mogen uitbetalen. Het kabinet trekt € 50 miljoen uit voor deze maatregel, die loopt tot 1 januari 2022. Blijkt de maatregel goed te werken, dan kan deze nog worden verlengd.

Voorwaarden voor lager gebruikelijk loon

Om gebruik te mogen maken van deze regeling, moet een start-up aan speur- en ontwikkelingswerk (tool) doen en onder de WBSO als starter kwalificeren. Een organisatie wordt als starter aangemerkt als hij maximaal in vier kalenderjaren personeel in loondienst heeft. Dit hoeft geen aangesloten periode te zijn. Een organisatie kan maximaal drie jaar als starter worden aangemerkt.