Lening dga met bv is speerpunt Belastingdienst

15 december 2015 | Door redactie

De Belastingdienst gaat zich in 2016 richten op het controleren van de hoogte van de rekening-courantlening van directeuren-grootaandeelhouders met hun bv, het buitensporig renteloos lenen en het onttrekken van geld uit bv’s voor onzakelijke doeleinden. Recent is aangegeven dat dit speerpunten zijn van de fiscus.

Elk jaar kiest de Belastingdienst bepaalde controlethema’s waar hij extra op gaat letten. Bij het afhandelen van de aangifte inkomstenbelasting krijgen deze thema’s extra aandacht. Voor 2016 is één van die speerpunten het onzakelijk lenen van de bv.    

Sancties bij onzakelijke leningen

Veel directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) lenen geld van hun eigen bv. Vaak is dat in de vorm van een rekening-courantschuld. In loop van de jaren neemt het saldo van de lening toe terwijl daar onvoldoende zekerheden tegenover staan. De Belastingdienst vindt dit soort leningen onzakelijk en zal daarom sancties opleggen. Tegenwoordig zijn de systemen waarvan de fiscus gebruikmaakt aan elkaar gekoppeld. De Belastingdienst is daarom sneller op de hoogte van deze onzakelijke leningen en kan dan eisen dat de dga de lening in een bepaalde periode afbouwt of zelfs direct moet terugbetalen. Om dat te voorkomen is het belangrijk om een (zakelijke) leningsovereenkomst op te stellen en voldoende zekerheden te stellen.