Let op verzekeringsplicht van dga in 2016

29 december 2015 | Door redactie

Vanaf 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder van kracht. Volgens deze regeling wordt vastgesteld of een dga verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De regeling is nu opgenomen in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016.

Eerder was al bekend dat de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder aangepast zou worden. Dit was nodig vanwege de invoering van de flex-bv (tool) in 2012. De nieuwe regeling is nu definitief opgenomen in de Nieuwsbrief Loonheffingen, waarvan de Belastingdienst onlangs de tweede editie publiceerde.

Dga niet altijd verplicht verzekerd

Een dga is een werknemer van zijn eigen bv en moet loonheffingen afdragen over zijn gebruikelijk loon (tenminste € 44.000 in 2016). Het is echter niet altijd duidelijk of hij als werknemer dan ook verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en dus de bijbehorende premies af moet dragen. Of dit zo is, hangt af van de vraag of een dga voldoende zeggenschap heeft over zijn bv om zijn eigen ontslag te voorkomen. Kan hij zijn eigen ontslag voorkomen, dan is hij niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De reden hiervoor is dat hij anders zichzelf kan ontslaan om vervolgens te genieten van een WW-uitkering. De belangrijkste wijziging is dat de regeling nu ook indirect zeggenschap mee laat wegen, dus bijvoorbeeld via een holding-bv.