Mag u wel tekenen van uw echtgenote?

15 maart 2017 | Door redactie

Niet iedereen staat er bij stil, maar voor een aantal rechtshandelingen is toch echt toestemming van de echtgenoot of echtgenote nodig. Zonder deze toestemming kan bijvoorbeeld een koop op afbetaling worden teruggedraaid. Sinds enige jaren gebeurt dit zelfs op grote schaal.

De lijst met rechtshandelingen waarvoor toestemming van de echtgenoot of echtgenote nodig is, is opgesomd in artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de echtelijke woning. Die mag niet verkocht worden zonder toestemming van de ander, ook niet als de woning het eigendom is van slechts één van de partners. Er mag zelfs geen hypotheek op gevestigd worden zonder akkoord van beide partners. Toestemming is bovendien nodig voor het doen van buitensporige schenkingen. Ook hiervoor geldt dat het niet uitmaakt of iemand getrouwd is op huwelijkse voorwaarden en of het zijn of haar eigen bezit is dat wordt weggegeven.

Koop van partner wordt regelmatig teruggedraaid

Het komt geregeld voor dat één van de partners ten onrechte niet expliciet om toestemming van de ander vraagt. Als de ander daar geen probleem van maakt, is er niets aan de hand. Is dat wel zo, dan kan hij of zij de rechtshandeling vernietigen (tools). Het gevolg is dan bijvoorbeeld dat de koop op afbetaling teruggedraaid wordt. Het lijkt op het eerste gezicht onwaarschijnlijk dat iemand daadwerkelijk de koop op afbetaling van de partner terugdraait. We leven niet meer in de jaren vijftig. Toch gebeurt dit sinds een paar jaar weer op grote schaal.

Voor bestuurders van een bv of nv geldt een uitzondering

Ondernemers die persoonlijk garant staan voor een lening, een zogenoemde borgstelling, moeten eveneens rekening houden met het toestemmingsvereiste. Andersom geldt ook dat ondernemers die hun zakenpartner laten tekenen, er verstandig aan doen het zekere voor het onzekere te nemen en de partner van de zakenpartner te laten meetekenen. Overigens geldt voor bestuurders van een bv of nv wel een uitzondering in de wet. Over deze uitzondering én over de trend om aankopen terug te draaien, leest u meer in het maartnummer van BV Rendement. Nog geen abonnement? Vraag dan nu een proefabonnement aan!