Minder dotatie fiscale oudedagsreserve

25 mei 2011 | Door redactie

De voorgestelde verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar heeft ook gevolgen voor de opbouw van uw fiscale oudedagsreserve (FOR). Vanaf 1 januari 2013 mag u dan namelijk jaarlijks nog maar maximaal 10%, in plaats van 12%, van de winst aan uw oudedagsreserve toevoegen. Dit blijkt uit het wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In het wetsvoorstel ‘Wet verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar’ is opgenomen dat het kabinet de AOW-leeftijd in 2020 in een keer verhoogd van 65 jaar naar 66 jaar. Dit heeft echter ook al gevolgen voor de fiscale wetgeving per 1 januari 2013. Het kabinet zal dan namelijk al in de wet opnemen dat een werknemer volledig pensioen kan opbouwen in 40 jaar in plaats van 35 jaar. De maximale opbouw zal hierdoor wijzigen in 1,75% per dienstjaar voor een eindloonregeling en 2% per dienstjaar voor een middelloonregeling. Heeft u pensioen opgebouwd vóór 1 januari 2013 op basis van de oude regels, dan kan dat ongewijzigd in stand blijven. Dit wetsvoorstel heeft echter ook gevolgen voor de FOR en de lijfrentepremieaftrek.

Dotatie aan de FOR

Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting dan kunt u pensioen opbouwen door gebruik te maken van de FOR. Jaarlijks mag u dan onder de huidige regels 12% van de winst over het jaar toevoegen aan de FOR. De opbouw stopt als u de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Door het wetsvoorstel zal ook hier verandering in komen en zal de leeftijd van 66 jaar bepalend worden. Daardoor kunt u vanaf 1 januari 2013 jaarlijks nog maximaal 10% van de winst aan de FOR toevoegen.

Aftrek premie voor een lijfrente

Mocht u een pensioentekort hebben, dan is het ook nog mogelijk om fiscaal voordelig een lijfrente op te bouwen. U kunt dan maximaal 17% van de zogenoemde premiegrondslag jaarlijks in aftrek brengen op uw inkomen. De fiscus bepaalt de premiegrondslag op basis van de winst uit onderneming vóór de toevoeging aan de FOR samen met de overige ontvangen inkomens. Het kabinet wil ook graag deze regels aanpassen aan de nieuwe pensioensituatie. Per 1 januari 2013 mag u nog slechts 14,5% van de premiegrondslag op uw inkomen in mindering brengen. Voorwaarde blijft wel dat u een pensioentekort moet hebben.