Mkb niet blij met nieuwe belastingvoorstellen

20 juni 2013 | Door redactie

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn niet echt blij met de wijzigingen die de Commissie Van Dijkhuizen bekend maakte. Deze commissie dacht op verzoek van staatssecretaris Weekers van Financiën na over een eenvoudiger, solider en fraudebestendiger belastingstelsel. De plannen van de commissie richten zich vooral op de inkomstenbelasting en de positie van de directeur-grootaandeelhouder (dga).

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland zouden de plannen van de Commissie Van Dijkhuizen dga's beperken in hun mogelijkheden om uit hun winst te investeren en hun onderneming te laten groeien. De organisaties vinden dat de gepresenteerde plannen de Nederlandse economie schaden door ondernemerschap te ontmoedigen. Beide organisaties zijn van mening dat de voorgestelde belastingherziening ook tot lastenverlichting voor ondernemingen zou moeten leiden.

Wat er zou moeten veranderen

Volgens de Commissie zou het kabinet de regels in box 1 op de volgende punten moeten aanpassen:

  • In de inkomstenbelasting moeten twee belastingschijven komen. Een laag tarief van 37% voor inkomens tot € 62.500 en een tarief van 49% voor de hogere inkomens. Op termijn is het zelfs de bedoeling om deze tarieven te verlagen naar 34% en 46%.
  • De algemene heffingskorting moet verhoogd worden met € 300 en de arbeidskorting met € 400.
  • De hypotheekrente moet u niet meer kunnen aftrekken tegen het voor u geldende hoogste tarief, maar tegen maximaal 37% (het lage tarief). Daarnaast kunt u dan gedurende de looptijd minder aftrekken, omdat er een forfaitair annuïtair schema gaat gelden. Het verschil met het huidige systeem is dat u dan niet hoeft te gaan aflossen. Het moet echter wel een prikkel geven om te gaan aflossen. Aflossen is volgens de commissie echter voldoende tot de helft van de waarde van de woning.
  • De huidige restschuldproblematiek ­­­­- de waarde van de woning is lager dan de eigenwoningschuld - pakt de commissie aan doordat u de rente op deze schulden gedurende 12 jaar als eigen woningrente kunt blijven aftrekken. Daarnaast verdwijnt de overdrachtsbelasting op woningen.
  • Invoering van een huishoudentoeslag. Het aantal toeslagen en kortingen is de laatste jaren behoorlijk toegenomen en de commissie wil dit weer meer samenvoegen. De huidige huurtoeslag, het kindgebonden budget, kinderbijslag en zorgtoeslag gaan daarom op in een nieuwe huishoudentoeslag. De ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting kunnen ook in deze huishoudentoeslag worden opgenomen. Het moet meer gaan om de draagkracht van het huishouden. Er komt daarnaast een uniform afbouwpercentage dat niet afhangt van het aantal ontvangen toeslagen.
  • De zorgtoeslag moet de Belastingdienst grotendeels aan de zorgverzekeraar uitbetalen.

Niet alle voorstellen komen als belastingplannen terug

Het is maar de vraag wat het kabinet met het rapport van de commissie gaat doen. Het rapport is namelijk slechts een voorstel aan het kabinet om het huidige belastingstelsel op bepaalde punten te verbeteren. Ze kunnen het natuurlijk ook gewoon terzijde schuiven. Binnenkort komt het kabinet weer met nieuwe bezuinigingen en in september met de belastingplannen voor 2014. Dan zal blijken of er ruimte is om deze voorstellen in te voeren.