Nettoloon in RC is beschikbaar voor dga

12 januari 2016 | Door redactie

Als een bv het nettoloon van haar directeur-grootaandeelhouder (dga) op de rekening-courant (RC) boekt, veronderstelt de fiscus dat dit loon direct beschikbaar is voor de dga. De dga kan later niet stellen dat het loon niet aan hem is uitbetaald. Dit blijkt uit een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Het draaide in die zaak om een dga die sinds 2010 op de loonlijst van zijn bv stond. In dit jaar bedroeg zijn loon € 47.558, waarover de bv keurig € 17.227 aan loonheffingen had ingehouden en afgedragen. Het nettoloon werd door de bv op de rekening-courant (tool) van de dga geboekt. Bij de aangifte inkomstenbelasting van de dga ontstond een geschil met de fiscus. De dga stelde dat het nettoloon over 2010 niet mee kon tellen aangezien dit niet was uitbetaald. Hij stelde dat zijn bv niet voldoende liquide middelen had om het bedrag uit te keren. Hij wilde de vordering op de bv zelfs afwaarderen en in mindering brengen op zijn inkomen.

Verminderde liquiditeit geen reden tot afwaardering

De inspecteur was het hier niet mee eens, waarop de dga naar de rechter stapte. Daar draaide het om de vraag of de dga het loon daadwerkelijk had genoten. Het gerechtshof oordeelde dat dit het geval was. Door het boeken in de rekening-courant werd het loon omgezet in een vordering waarmee de dga volgens de wet beschikkingsmacht kreeg over het nettoloon. Het loon was, ook al was het niet in privé overgemaakt naar de dga, dus wel volgens de wet door de dga genoten. Ook de afwaardering ging niet door: de bv had het financieel weliswaar niet ruim, maar koos ervoor om andere schuldeisers wel te betalen en de dga niet. De dga ging na de uitspraak nog in cassatie, maar dat mocht uiteindelijk niet baten.  
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 april 2015, ECLI (verkort) 2735