Nieuw alternatief pensioen in eigen beheer

25 september 2015 | Door redactie

Uit de Prinsjesdagstukken kwam naar voren dat de hervorming van het pensioen in eigen beheer met minimaal één jaar zou worden uitgesteld. Inmiddels verkent staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën ook de mogelijkheid om een streep te zetten door de fiscale tegemoetkomingen die u als dga krijgt om in eigen beheer een oudedagsvoorziening opbouwen.

Eerder had de staatssecretaris al twee alternatieven voor het pensioen in eigen beheer bekendgemaakt. In het nieuwsartikel ‘Nieuwe pensioenopties voor dga bekend’ kunt u lezen dat zijn voorkeur daarbij naar het zogenoemde oudedagssparen in eigen beheer uitging. Het afschaffen van de fiscale faciliteiten voor de oudedagsvoorziening in eigen beheer komt daar nu dus bij.

Voordeel derde alternatief voor pensioen in eigen beheer

Aantrekkelijk aan dit derde alternatief is volgens de staatssecretaris dat u als dga zonder pensioenverplichting vrijelijk over het geld kunt beschikken dat u in uw bv laat zitten. Daarnaast blijft fiscaal aantrekkelijk sparen voor uw pensioen buiten uw eigen bv tot de mogelijkheden behoren. Het derde alternatief werd goed ontvangen door de aanwezige fracties; VVD, PvdA, CDA en 50Plus.

Vrijstelling van 20% bij beëindiging 

Een eventuele oplossing voor de problematiek rond het pensioen in eigen beheer, is volgens de staatssecretaris om u als dga bij beëindiging niet te belasten over het verschil tussen de commerciële en de fiscale waarde van uw pensioenverplichting. In de praktijk moet u over de fiscale waarde inkomstenbelasting betalen, maar daarvan zou 20% kunnen worden vrijgesteld. 
Overigens gaf Wiebes aan dat hij nog voor de feestdagen een concreter voorstel zal presenteren aan de Kamer. Vervolgens zou de geleidelijke beëindiging van het pensioen in eigen beheer dan per 1 januari 2017 van start kunnen gaan.