Nieuw formulier pensioen in eigen beheer

4 mei 2017 | Door redactie

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die hun pensioen in eigen beheer gaan afkopen of omvormen, moeten de Belastingdienst op de hoogte stellen. De fiscus heeft nu een nieuwe versie online gezet van het formulier dat de dga’s hiervoor moeten gebruiken. Verschil is dat zij nu minder bedragen hoeven in te vullen.

Sinds 1 april is het opbouwen van pensioen in eigen beheer verboden, als gevolg van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (tool). Er geldt nog een coulanceperiode tot 1 juli aanstaande om ervoor te zorgen dat de opbouw ook daadwerkelijk wordt stopgezet. Die tijd kunnen dga’s bijvoorbeeld ook gebruiken voor het overhevelen van pensioen dat nog bij een verzekeraar staat naar de eigen onderneming.

Pensioen in eigen beheer afkopen of omvormen

Dga’s kunnen het pensioenpotje in één keer afkopen (met een belastingkorting in 2017, 2018 en 2019), of omvormen naar een zogeheten oudedagsverplichting (ODV). Als zij een keuze hebben gemaakt, moeten ze dat binnen een maand doorgeven aan de Belastingdienst. Dat kan met de nieuwe versie van het informatieformulier.
In vergelijking met het oude formulier hoeven de dga’s minder bedragen in te vullen. Eerst wilde de fiscus óók de zogeheten commerciële waarde van het pensioen weten op 1 januari en 31 december 2015 én de commerciële en de fiscale waarde van het pensioen op 1 juli 2017. Die zijn op het nieuwe formulier verdwenen. De Belastingdienst laat weten dat bij het verwerken van de formulieren die al zijn ingestuurd ook niet meer naar deze waarden wordt gekeken.
Iets dergelijks geldt ook als de dga al een formulier had ingestuurd maar een fout had gemaakt in de commerciële waardes. De fiscus vroeg oorspronkelijk dan om alle gegevens nog eens in te leveren, maar dat hoeft nu niet meer. Van het rijtje commerciële waardes hoeft de dga alleen de balanswaarde per datum van afkoop of omzetting op te geven.

Commerciële en fiscale waarde pensioen in eigen beheer

De dga hoeft op het nieuwe formulier naast drie fiscale waardes alleen nog de commerciële waarde van het pensioen op de datum van afkoop of omzetting in te vullen. De commerciële waarde is het bedrag dat ‘bij een onafhankelijke derde zou moeten worden gestort om de aanspraak te dekken’. Voor de berekening hiervan heeft de Belastingdienst een rekenmodel opgesteld. De fiscale waarde van het pensioen is de waarde van de pensioenverplichting die in aanmerking wordt genomen voor de vennootschapsbelasting (tool).