Nieuwe nationale antimisbruikbepaling op komst

19 september 2017 | Door redactie

Het kabinet wil per 1 januari 2018 een nieuwe nationale antimisbruikbepaling invoeren in Nederland. Deze nieuwe antimisbruikbepaling sluit aan bij Europese wetgeving en moet zowel gaan gelden voor bv’s en nv’s als voor houdstercoöperaties.

Het kabinet benoemt specifiek dat de nieuwe antimisbruikbepaling gaat gelden voor zowel kapitaalvennootschappen als nv’s en bv’s als voor houdstercoöperaties, om te benadrukken dat zij gelijk worden behandeld. Coöperaties zijn namelijk bij voorbaat al uitgezonderd van de inhoudingsplicht voor dividendbelasting.

Misbruik als sprake is van een kunstmatige constructie

Volgens de nieuwe antimisbruikbepaling is sprake van misbruik als een in Nederland gevestigde vennootschap of houdstercoöperatie aandelen houdt met als hoofddoel om de heffing van dividendbelasting te ontduiken, waarbij sprake is van een kunstmatige constructie of transactie. Een kunstmatige constructie is een structuur die niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen.

Voldoen aan loonkostencriterium en eigen kantoor vereist

Als de aandeelhouder die het aandelenbelang onmiddellijk houdt zelf geen materiele onderneming uitoefent, kan er toch nog steeds sprake zijn van geldige zakelijke redenen. Dit is bijvoorbeeld zo als de aandeelhouder een schakelfunctie vervult en beschikt over ‘relevante substance’. Er wordt gesproken van een schakelfunctie als de tussenhoudster een relatie legt tussen de bedrijfsmatige activiteiten of de hoofdkantooractiviteiten van de moedermaatschappij en de activiteiten van haar kleindochtermaatschappij. De term relevante substance verwijst naar het moeten voldoen aan twee aanvullende criteria: het loonkostencriterium van € 100.000 en het vereiste van een eigen kantoorruimte. Als de aandeelhouder voldoet aan deze criteria, betekent dit dat zowel de constructie als transactie niet als kunstmatig zullen worden bestempeld onder de nieuwe antimisbruikbepaling. Aandeelhouders krijgen drie maanden extra de tijd om aan deze twee criteria te voldoen; ze gaan in per 1 april 2018.