Nieuwe regeling aanwijzing dga per 2016

16 juli 2015 | Door redactie

Op 1 januari 2016 treedt de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder in werking. Deze regeling bepaalt of en wanneer u als dga verplicht verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen. De nieuwe regeling is aangepast aan de flex-bv.

U bent als dga ook werknemer van uw bv. Over uw gebruikelijk loon moet u loonheffingen afdragen. Er bestaat echter vaak onduidelijkheid of u als werknemer dan ook verplicht verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen en de bijbehorende premies moet afdragen. Het antwoord op deze vraag vindt u in de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. De al bestaande regeling was sinds de invoering van de flex-bv echter verouderd en is daarom aangepast. De nieuwe regeling geldt vanaf 1 januari 2016. De bestaande regeling wordt dan ingetrokken zonder overgangsrecht.

Zeggenschap bepaalt verzekeringsplicht

De kern van de regeling is dat als u voldoende zeggenschap over uw bv heeft om uw eigen ontslag te voorkomen, u dan niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen. De reden hiervoor is dat u anders u zelf kunt ontslaan en vervolgens kunt genieten van een WW-uitkering. De belangrijkste wijziging is dat de regeling nu ook indirect zeggenschap mee laat wegen, dus bijvoorbeeld via een holding-bv.