NOB kritisch op afschaffen dga-pensioen

19 januari 2016 | Door redactie

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft kritiek op de plannen van staatssecretaris Wiebes van Financiën om het pensioen in eigen beheer helemaal af te schaffen. De NOB is bang dat de manier waarop het dga-pensioen wordt uitgefaseerd tot problemen leidt.

De staatssecretaris heeft onlangs voorgesteld om het pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) versneld uit te faseren door dga’s de mogelijkheid te bieden hun bestaande pensioenaanspraken met een belastingkorting af te kopen.  De NOB wijst er in haar commentaar (pdf) op dat het pensioen van veel dga’s in onderdekking verkeert. Bovendien zouden veel bv’s met een pensioenvoorziening niet voldoende liquide middelen hebben om het pensioen af te kopen (tool). Onlangs constateerde accountantsorganisatie PwC hetzelfde in het Financieele Dagblad.

Geen pensioenopties meer voor dga

De belastingsadviseurs stellen voor om dga’s zo mogelijk renteloos uitstel van betaling te geven als zij fiscaal gefaciliteerd hun pensioen afkopen. De NOB is het wel eens met de staatssecretaris dat het uitfaseren van het dga-pensioen op zichzelf de beste optie is, maar pleit er voor dat dga’s een alternatieve vorm van fiscaal voordelig pensioen (tools) opbouwen moeten krijgen. Anders zijn er voor dga’s nagenoeg geen andere mogelijkheden (tool) om voor hun oude dag te sparen.