Oninbare lening mag u niet zomaar afwaarderen

6 oktober 2010 | Door redactie

U mag een lening niet wegens oninbaarheid afwaarderen als u deze op onzakelijke gronden heeft verstrekt. Er is dan namelijk geen sprake van een lening, maar van ter beschikking gesteld kapitaal. Gerechtshof Amsterdam heeft dat pas nog eens bevestigd in een uitspraak.

De directeur-grootaandeelhouder (dga) waar deze rechtszaak om draaide, had zijn bv twee leningen verstrekt tegen 4% rente zonder daarvoor zekerheden te vragen. Het eerste bedrag leende hij zelf tegen 4% rente bij een fonds van zijn ouders, terwijl hij het tweede bedrag tegen 5,9% rente leende van een bank. De bv gebruikte de leningen van de dga om een 80% deelneming te kopen in een Duitse GmbH. Veel plezier had de bv niet van deze investering, want de GmbH ging een jaar later op de fles. Er was voor de dga toen geen uitzicht meer op terugbetaling van de leningen door de bv en daarom trok hij de waarde van de nog openstaande leningen dan ook wegens oninbaarheid af in zijn aangifte inkomstenbelasting onder de post ‘resultaat uit ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen' Dit feest ging echter niet door, want de inspecteur accepteerde deze aftrekpost niet. Volgens hem waren de leningen namelijk onzakelijk verstrekt en was er daarom geen sprake van leningen maar van ter beschikking gesteld kapitaal.

Man had geen zekerheden gevraagd

Uiteindelijk kreeg de inspecteur gelijk toen de zaak bij het hof belandde. Omdat de dga niet om zekerheden had gevraagd bij het verstreken van de leningen, had de dga onzakelijk gehandeld. Ook omdat hij voor de lening van de bank zelf wel (hypothecaire) zekerheid had moeten geven. Daarnaast had hij één van de leningen onder zulke omstandigheden verstrekt dat hij er altijd slechter van zou worden. De aftrekpost was dus terecht geweigerd.
Gerechtshof Amsterdam, 23 september 2010, BN8643