Overgenomen schuld bv is onzakelijke lening

17 mei 2016 | Door redactie

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan een schuld van zijn eigen bv alleen overnemen en dit verlies aftrekken in de inkomstenbelasting als de schuldovername tegen zakelijke voorwaarden plaatsvond. Hij mag hierbij niet vanuit een aandeelhoudersbelang handelen.

In een recente rechtszaak leende een dga een flink bedrag uit aan zijn eigen bv (tool), tegen een rente van 10%. Deze rente werd steeds bijgeschreven bij de bestaande schuld. Tegelijkertijd kreeg de bv een krediet in rekening-courant van een bank, waarbij de dga als borg fungeerde. Na drie jaar zette de bank het krediet stop. De bank verzocht de dga om de nog openstaande schuld van de bv zelf te betalen door twee beleggingspanden te verkopen die de dga in privé had. Al met al loste de dga ruim € 150.000 af op de schuld van de bv.

Overname was onzakelijk

Door het aflossen van de schuld, groeide de schuld van de bv aan de dga met ditzelfde bedrag. Toen de bv een jaar later echter failliet ging, wilde de dga deze vordering opvoeren als verlies uit overige werkzaamheden. Daar stak de inspecteur echter een stokje voor. Hij stelde dat er sprake was van een onzakelijke lening (tool) die alleen vanuit een aandeelhoudersmotief was verstrekt. Het gerechtshof was het hiermee eens. De bv had immers al een flinke schuld openstaan bij de dga, zonder dat de dga redelijkerwijs kon verwachten dat die schuld afgelost zou worden. Een onafhankelijke derde zou in vergelijkbare omstandigheden niet nogmaals een groot bedrag uitlenen. Volgens de rechter was de dga alleen akkoord gegaan omdat hij aandeelhouder (tool) van de bv was. Een dergelijke vordering uit een aandeelhoudersmotief mag nooit als verlies opgevoerd worden door een dga. De aftrek ging dus niet door.
Gerechtshof Den Haag, 29 maart 2016, ECLI (verkort): 1184