Overhevelen dga-pensioen niet verplicht

18 april 2017 | Door redactie

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) hebben nog tot 1 juli 2017 de tijd om hun pensioen dat bij een verzekeraar is gestald fiscaal voordelig over te hevelen naar hun eigen onderneming. Maar die verhuizing is niet verplicht, schrijft demissionair staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Eerste Kamer.

Door de invoering van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (tool) moeten dga’s de opbouw van hun pensioen in eigen beheer stopzetten. De wet is sinds 1 april 2017 van kracht, maar er geldt een coulanceperiode tot 1 juli 2017.

Fiscale voordelen pensioen vervallen

Die periode is onder meer bedoeld om de pensioenbrief (tool) tussen de dga en de bv aan te passen. Maar ook om pensioenaanspraken die nu nog bij een verzekeraar zijn ondergebracht fiscaal voordelig over te hevelen naar de eigen onderneming.
In een brief aan de Eerste Kamer (pdf) benadrukt Wiebes dat het niet zo is dat de wet dat overhevelen verplicht stelt. De dga mag er ook voor kiezen om de uitvoering van dit deel van het pensioen definitief bij de verzekeraar te laten.
Maar na 1 juli 2017 vervalt wél het fiscale voordeel, schrijft de bewindsman. Als de dga de pensioenaanspraken na die tijd verhuist, wordt dat gezien als het afkopen van het pensioen. Dat wil zeggen dat de dga er in één keer loonheffingen over moet afdragen.

Dga moet keuzes gaan maken

Wiebes benadrukt in zijn brief verder dat de pensioenbrief altijd aangepast moet worden, of de dga de premiebetaling aan de verzekeraar nu staakt of niet. In de pensioenbrief moet namelijk worden vastgelegd dat er geen opbouw meer plaatsvindt voor het pensioen in eigen beheer.
Dga’s moeten dus vóór 1 juli zorgen dat de opbouw is stopgezet. Daarna moeten zij gaan kiezen of ze hun pensioenpotje willen bevriezen, fiscaalvriendelijk afkopen of omzetten naar een oudedagsverplichting (ODV). Die keuze moeten zij doorgeven via een formulier dat op de website van de Belastingdienst staat.