Rekening-courant tussen DGA en zijn bv

19 januari 2012 | Door redactie

De directeur-grootaandeelhouder (dga) is zowel aandeelhouder als werknemer. Hij kan ook schuldeiser en schuldenaar zijn. De Belastingdienst houdt de transacties tussen de dga en bv scherp in de gaten. Er zijn verschillende manieren om een uitkering door de bv aan de dga te interpreteren: dividend, loon of als lening.

Doet de dga opnames van de bankrekening van de bv dan boekt u deze als schuld in de rekening-courant. Het loon van de dga en het dividend waar de dga recht op heeft, komen als vordering in de rekening-courant terecht. Resteert er een schuld aan de bv, dan moet tegenover deze schuld voldoende zekerheid staan. Gaat het om een groot bedrag, dan kan de fiscus stellen dat de dga deze schuld niet kan of zal aflossen. De Belastingdienst kan de schuld aanmerken als winstuitkering aan de dga.

Zekerheden
De dga moet zekerheden stellen, die zowel de aflossing als de rente betreffen die verschuldigd is. Zekerheden kunnen zijn het verlenen van hypotheek op een woonhuis of verpanden van waardevol bezit. De dga moet geld of vermogen in privé hebben om de schuld af te lossen. De rente die de dga betaalt is niet aftrekbaar en de schuld moet u aangegeven in box 3. Let op dat u de rente niet in rekening-courant bijboekt, maar dat de dga dit privé voldoet. Blijft de rekening-courantschuld het hele kalenderjaar onder de € 17.500, dan brengt u geen rente in rekening.
U moet afspraken maken over het aflosschema en de hoogte van de rente. Deze rente is gelijk aan de marktrente. De marktrente is 2,1% per december 2011. De overeenkomsten tussen de dga en zijn bv legt u schriftelijk vast.