Rekening voor tegenvallers begroting bij bv’s en dga’s?

22 april 2022 | Door redactie

De regering moet voor miljarden aan tegenvallers opvangen, en daarom moet het nationale huishoudboekje flink vertimmerd worden. Het kabinet heeft nog niet gemeld hoe de gaten in de schatkist precies gedicht worden. Maar het lijkt erop dat met name bv’s en directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) zich moeten opmaken voor lastenverzwaringen.

De coalitiepartijen hebben afgelopen nacht het beraad over de zogeheten Voorjaarsnota afgesloten. In deze nota schetst het kabinet de Tweede Kamer hoe het gaat met de lopende begroting. De coalitie heeft nog geen akkoord gesloten over financiële ingrepen, zo heeft premier Mark Rutte laten weten. Het kabinet wil eerst in gesprek met de oppositie in het parlement voor er definitief knopen worden doorgehakt.

Compensatie box 3 is grote kostenpost

Er staat aardig wat op het spel bij de begrotingsbesprekingen. Want hoewel het nieuwe kabinet nog helemaal niet zo lang onderweg is, moet het beleid waarschijnlijk toch al aardig bijgestuurd worden. Dat heeft te maken met meerdere tegenvallers op de begroting. Een belangrijke kostenpost is de compensatie van gedupeerden van de heffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Daarnaast wil het kabinet geld uittrekken voor de koopkracht, na de eerdere maatregelen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen te dempen. Verder kan ook een eventueel uitstel van de invoering van een minimumtarief in de vennootschapsbelasting (VPB) nog een probleem vormen.

Tekenen voor lastenverzwaring bv’s en dga’s

Grote vraag is natuurlijk waar de regering de extra opbrengsten precies gaat halen om deze tegenvallers op te vangen. Daarover hield Rutte zich vannacht nog nadrukkelijk op de vlakte. De coalitie wil eerst op zoek naar een breed draagvlak in de Tweede Kamer voor mogelijke ingrepen. In de tweede helft van mei zou er dan meer duidelijkheid moeten komen over waar het naartoe gaat.
Niettemin zijn er verschillende tekenen die wijzen in de richting van een lastenverzwaring voor bv’s en dga’s. Juist als de coalitie een breed draagvlak zoekt in de Tweede Kamer is dat een weg die voor de hand ligt. In de Eerste Kamer moet de coalitie sowieso op zoek naar steun van de oppositie, omdat de vier partijen daar geen meerderheid hebben. Ook zei premier Rutte eerder al dat hij vreest dat een hogere belasting voor ondernemingen niet valt te voorkomen.

Belasting op vermogen en lagere winstgrens VPB

Het is geen geheim dat de linkse partijen wel brood zien in het zwaarder belasten van box 2-vermogen. Daarmee zou dus een verhoging van het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting in beeld kunnen komen. In deze box betalen onder meer dga’s belasting over het dividend dat zij uit hun bv ontvangen. Het kabinet heeft box 2 eerder al genoemd als mogelijke inkomstenbron voor de compensatie voor de box 3-heffing.
Een andere maatregel die naar verluidt op tafel ligt is het verlagen van de winstgrens voor het lage VPB-tarief naar € 200.000. Dat zou ook in lijn zijn met een eerder gepubliceerde memo van ambtenaren van Financiën. Het kabinet heeft juist dit jaar de winstgrens flink opgeschroefd, naar € 395.000. Dat kwam de coalitie destijds ook al op kritiek te staan van de oppositie, die vreesde dat concerns zich zouden gaan ‘opknippen’. Op die manier kunnen namelijk alle afzonderlijke bv’s profiteren van het lage tarief.