Stamrecht maakt afkoop pensioen dga dure grap

4 april 2017 | Door redactie

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die naast een pensioen in eigen beheer ook nog een stamrecht op de balans hebben staan, kunnen voor een vervelende verrassing komen te staan als zij hun pensioenpotje willen afkopen. Dat blijkt uit een reeks vragen en antwoorden die het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft gepubliceerd.

Sinds 1 april is er een streep gezet door het opbouwen van pensioen op de balans van de bv. Dat is een gevolg van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige pensioenmaatregelen (tool), die na een paar hobbels toch is aangenomen.
Elke dga moet dus actie ondernemen. In elk geval moeten zij de premiebetaling aan het pensioen staken vóór 1 juli 2017. En daarna volgt de keuze: het pensioenpotje laten staan maar zonder verdere opbouw, het pensioen afkopen of het potje omzetten naar een zogeheten oudedagsverplichting.

Geld in stamrecht-bv in één keer belast

Dat er nog wel wat vragen zijn over het afschaffen van het pensioen in eigen beheer (tools), blijkt wel uit het feit dat het CAP in één keer negentien vragen en antwoorden heeft gepubliceerd. Eén daarvan gaat over de combinatie van een pensioen in eigen beheer en een zogeheten loonstamrecht. Tot een paar jaar geleden kon een geldsom, bijvoorbeeld een ontslagvergoeding, worden gestort in een stamrecht-bv. Die keert het geld dan in porties uit, wat aardig scheelt in de inkomstenbelasting.
Op de site van het CAP staat een voorbeeld waarbij de dga het pensioen in eigen beheer wil afkopen. Maar in de bv is te weinig geld om zowel het pensioengeld als het loonstamrecht uit te keren. In dat geval zegt de jurisprudentie dat het beschikbare geld evenredig verdeeld moet worden over het pensioen en het stamrecht. Maar als het geld wordt ingezet voor het afkopen van pensioen, dan komt dat er volgens het CAP op neer dat de dekking voor het stamrecht onevenredig wordt aangetast. En dat heeft weer als gevolg dat de waarde van het stamrecht meteen volledig wordt belast. Daar bovenop moet de dga dan ook nog 20% revisierente aftikken.

Partner moet wachten op pensioenuitkering

De reeks vragen en antwoorden gaan ook nog in op andere specifieke situaties. Zo kunnen partners en wezen die al een nabestaandenpensioenuitkering krijgen vanuit een bv ieder voor zich kiezen of zij de uitkering willen omzetten of afkopen. Ook kan een partnerpensioen niet direct ingaan als de partner nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.