Tijd dringt voor stopzetten opbouw pensioen in eigen beheer

19 juni 2017 | Door redactie

Directeuren-grootaandeelhouders (dga's) die nog pensioen in eigen beheer opbouwen moeten snel in actie komen. Vóór 1 juli aanstaande moet de opbouw namelijk gestopt zijn. Ook als een dga pensioengeld van een verzekeraar wil overhevelen naar de bv, moet hij in elk geval vóór 1 juli daarvoor een aanvraag hebben ingediend bij de verzekeraar.

Vanwege de invoering van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (tool) is de opbouw van pensioen in eigen beheer sinds 1 april 2017 verboden. Het kabinet heeft nog een coulanceperiode ingesteld tot 1 juli, maar ook die deadline nadert nu met rasse schreden. En uitstel komt er niet, zo liet demissionair staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs al weten. Vorige week heeft hij dat in antwoord op Kamervragen (pdf) nog eens herhaald.
Voor 1 juli moeten dga’s in elk geval zorgen dat de opbouw van hun pensioenpotje stopt. Vervolgens hebben zij nog tot eind 2019 de tijd om te kiezen wat zij willen aanvangen met het pensioen in eigen beheer: bevriezen, fiscaal voordelig afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (tool). De dga moet zijn keuze vervolgens doorgeven aan de Belastingdienst met een formulier.

Eenmalige aangifte loonheffingen bij afkoop

Toch zijn alle praktische details van het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer nog niet helemaal helder. Daarom blijft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst vragen & antwoorden publiceren over het onderwerp.
In de meest recente antwoorden gaat het onder meer over het afkopen van het dga-pensioen en de loonaangifte. Dat geldt als de bv die het pensioenpotje beheert geen aangifte voor de loonheffingen doet. Als het dga-pensioen wordt afgekocht, moet de bv eenmalig toch aangifte doen voor de loonheffingen. De bv hoeft hier niet zelf om te vragen. Als de Belastingdienst het informatieformulier heeft ontvangen zal de fiscus de bv eenmalig digitaal uitnodigen om aangifte te doen over het tijdvak waarin de afkoop plaatsvindt.