Uitfasering dga-pensioen onverwacht uitgesteld

20 december 2016 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Eerste Kamer op het allerlaatste moment gevraagd om de stemming over het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer uit te stellen. De ingangsdatum van de wet wordt ook tot nader orde uitgesteld.

Het verzoek van de staatssecretaris komt enkele uren voordat de Eerste Kamer zou stemmen over het wetsvoorstel. Volgens de staatssecretaris is hij door deskundigen erop gewezen dat het wetsvoorstel nog enkele onduidelijkheden bevat. Hij komt daarom nog met een novelle om de wet aan te passen. In zijn brief kan hij evenwel nog niet aangeven wanneer dit dan zou zijn. Wel is het duidelijk dat de datum van inwerkingtreding gewijzigd zal worden, schrijft (pdf) de staatssecretaris. Wat die nieuwe datum moet zijn, is echter nog niet duidelijk.

Indexatielasten ineens aftrekbaar?

Diverse pensioenspecialisten wijzen erop dat bij de omzetting van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting, alle toekomstige indexatielasten ineens ten laste van de winst gebracht zouden kunnen worden. Zo’n oudedagsverplichting wordt alleen nog opgerent met het u-rendement, een marktrente die jaarlijks door het Verbond van Verzekeraars wordt vastgesteld, zo blijkt uit artikel 39p Wet LB 1964 van het wetsvoorstel (pdf, pagina 9). In de Memorie van Antwoord (pdf, pagina 79) voor de Eerste Kamer schrijft de staatssecretaris echter dat alle toekomstige indexatielasten ineens aftrekbaar zijn voor de winst. Dit zou een flinke belastingderving opleveren. De staatssecretaris wil deze tegenstrijdigheid oplossen met een novelle die terugwerkende kracht zou moeten krijgen om deze belastingderving te voorkomen.