Verkapt dividend niet automatisch belast bij bv

3 juni 2013 | Door redactie

Het kan voorkomen dat uw bv privéuitgaven van u als dga voor haar rekening neemt, waardoor er in feite sprake is van verkapt dividend. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat de inspecteur er dan niet van uit mag gaan dat uw bv ook meteen de dividendbelasting hierover voor haar rekening neemt.

In deze zaak had een bv privébestedingen van haar dga voor haar rekening genomen door deze als eigen kosten in aftrek te nemen. Hiervoor kreeg zij in 2003 een naheffingsaanslag dividendbelasting opgelegd. Volgens de wet betekent deze handelswijze namelijk dat, bijzondere omstandigheden daargelaten, er sprake is van een verkapte dividenduitkering en het impliciete besluit dat de bv de dividendbelasting niet zal verhalen op de dga. De bv was het hier niet mee eens en liet in hoger beroep weten het voornemen te hebben gehad om de belasting niet zelf te betalen. Volgens het gerechtshof was dit argument onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. De Hoge Raad dacht hier anders over.

Besluit bv na naheffingsaanslag van belang

Uit het arrest van de Hoge Raad blijkt dat de inspecteur er niet van uit mocht gaan dat de bv niet van plan was de dividendbelasting te verhalen op de dga op het moment dat de bv besloot haar dga te bevoordelen. Pas als de bv na een naheffingsaanslag dividendbelasting deze belasting alsnog niet zou verhalen op de dga, zou er sprake zijn geweest van dividend. In dat geval zou het voordeel (na brutering) alsnog bij de bv belast moeten worden. De Hoge Raad stuurde de zaak terug naar Gerechtshof Den Haag.
Hoge Raad, 3 mei 2013, LJN: BZ9151