Verlies uit borgstelling niet altijd aftrekbaar

25 februari 2015 | Door redactie

Spreekt de bank u in privé aan op een borgstelling die u bent aangegaan voor een lening van uw bv? Dan kunt u dit verlies niet in mindering brengen op uw inkomen als u bv al zeer slecht draaide ten tijde van het afsluiten van de borgstelling.

In een zaak die recent werd behandeld bij Rechtbank Gelderland draaide het om een dga die zich zowel in 2005 als in 2008 borg had gesteld voor de bankfinanciering van zijn bv. In 2010 ging de bv echter failliet, waarna de dga door de bank werd aangesproken op zijn borgstellingen. De dga betaalde € 200.000 aan de bank en voerde dit bedrag vervolgens als regresvordering op als aftrekpost bij zijn IB-aangifte. De inspecteur was het hier niet mee eens en corrigeerde de aangifte. De dga stapte hierop naar de rechter.

Tweede borgstelling was niet zakelijk

Bij de rechter kregen de dga en de inspecteur allebei een beetje gelijk. De rechter oordeelde namelijk dat het verlies van de borgstelling uit 2005 wel aftrekbaar was, maar die uit 2008 niet. U mag als dga een verlies uit borgstelling namelijk als regresvordering afwaarderen en aftrekken als deze onder zakelijke voorwaarden is aangegaan. Hiervan was in 2005 gewoon sprake. In 2008 hing de vlag er echter heel anders bij. De resultaten van de bv waren intussen zodanig verslechterd dat een onafhankelijke derde zich niet zomaar tot een borgstelling had laten verleiden. Bovendien ging het om een verlies dat de dga als aandeelhouder persoonlijk had geleden, waardoor het niet tot een negatief resultaat uit overige werkzaamheden kon leiden. De correctie van de aangifte van de dga werd dus deels teruggedraaid.
Rechtbank Gelderland, 24 februari 2015, ECLI (verkort): 1038