Vragen over: afkoop van pensioen in eigen beheer

18 juli 2017 | Door redactie

Jarenlang bouwden directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) binnen hun onderneming een eigen pensioenpotje op. Maar de overheid heeft een streep gezet door dit pensioen in eigen beheer. Dat betekent echter niet dat daarmee ook alle vragen beantwoord zijn.

De deadline voor het stopzetten van de opbouw van pensioen in eigen beheer was 1 juli 2017. Nu dat deel van de uitfasering achter de rug is, moeten de dga’s met het volgende deel aan de slag: kiezen wat zij willen aanvangen met hun pensioenpotje. Er zijn drie opties: bevriezen zonder verdere opbouw, omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) of fiscaalvriendelijk afkopen. Dga’s die hun keuze hebben gemaakt, moeten dat een maand na uitvoering daarvan melden bij de Belastingdienst, met een formulier.

Hoe gaat afkopen in zijn werk?

Bij het afkopen van pensioen in eigen beheer (tools) haalt de dga de pensioenpot in één keer van de balans. Dat betekent dat de organisatie ook in één keer loonheffingen verschuldigd is over het gehele bedrag (dit wordt gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking). Een dga die hiervoor kiest moet dan ook flink wat kapitaal beschikbaar hebben. Het afkopen gaat in twee stappen. Eerst wordt het pensioen afgestempeld van de commerciële naar de fiscale waarde. De commerciële waarde van het pensioen is nu in de regel veel hoger dan de fiscale waarde. Dit afstempelen gaat fiscaal geruisloos, zoals dat heet, dus zonder fiscale gevolgen. Op basis van de fiscale waarde wordt de afkoop uitgevoerd. Dat houdt simpelweg in dat de dga het pensioenbedrag min belasting in één keer op de rekening gestort krijgt.

Krijg ik korting op de afkoop?

De overheid probeert het dga-pensioen zo snel mogelijk uit de weg te ruimen, en wil de afkoop daarom aantrekkelijk te maken. Dat gaat met belastingkortingen. In 2017 is die korting 34,5%, en dat loopt af naar 25% in 2018 en 19,5% in 2019. Tot en met 2019 is de dga bovendien geen revisierente verschuldigd bij de afkoop. De korting wordt in mindering gebracht op de grondslag voor de loonbelasting. Stel dat die grondslag eerst € 250.000 was, dan wordt dat dankzij de korting van 34,5% in 2017 dus € 163.750. Als de dga nog niet met pensioen is, gaat de belastingkorting af van de grondslag zoals die was op 31 december 2015.

Hoe moet de afkoop verwerkt worden in de loonadministratie?

De loonheffingen over het afgekochte pensioen in eigen beheer moeten in één keer afgedragen worden. Als de dga per 1 juli 2017 afkoopt, dan moet dat bedrag verwerkt worden in de loonaangifte over juli. In de situatie dat de organisatie van de dga geen aangifte doet voor de loonheffingen, moet de organisatie eenmalig toch aangifte doen. Wanneer de Belastingdienst het informatieformulier heeft ontvangen zal de fiscus de organisatie eenmalig digitaal uitnodigen om aangifte te doen.

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de Adviesdesk!